-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT E6 luodda Finnmárkui gitta – juohká Norgga guovtti oassái 

E6 luodda Finnmárkui gitta – juohká Norgga guovtti oassái 

-

-

Heajos dálkkit dagahit ahte E6 luodda Nuovasmuotkki badjel lea gitta ja Finnmárkui ii beasa dál.

Luodda lea giddejuvvon mánnodaga eahkesbeaivvi ja lea leamas gitta olles disdaga. Muhto giddejupmi sáhttá dál guhkiduvvot, dieđiha Stáhta geaidnodoaimmahat.

Dál lea dát áidna luodda mii manná Finnmárkui go Suoma čađa ii sáhte vuodjit korona ráddjemiid dihte.

– Dal leat heajos dálkkit ja dat dagahit ahte leat ferten giddet luotta daid maŋemus beivviid. Muhto dal čájehit dálkedieđáhusat ahte dat heajos dálkkit jotket ja mii eat sáhte rahpat luotta, dieđiha Stáhta geaidnodoaimmahat. 

Geaidnodoaimmahat ávžžuha olbmuid bissut gos leat. Jus lea plána vuodjit dán luotta, ferte diđoštit dárkilit go muhtomin láve dákko ráidovuodjin.  

-Almmuhus-