-Almmuhus-
OĐĐASATDuollárat gávdnan ollu narkotihka

Duollárat gávdnan ollu narkotihka

-

-

Riikkaidgaskasaš duolloovttasbarggus duoguštedje stuora oasi narkotihkas mii lei oaivvilduvvon sáddejuvvot Norgii.

Narkotihkkaduogušteapmi lea lassánan maŋemus jagiid, muhto 2018:s njiejai duoguštanlohku, ja gárte 4223 narkotihkkaduogušteami.

Leat gávdnan ollu narkotihka mii boahtá poastta mielde. Measta bealli duoguštemiin leat poastta bokte boahtán. Nuppi beali gávdne olbmuin.

– Danmárkku ja Ruoŧa duollodoaimmahagaid ovttasbargu dagahii ahte ledje buorit bohtosat hehttet narkotihka leavvamis Norgga márkaniidda, dieđiha Duollodoaimmahat sin neahttasiiddus.

 

Ođasmahttet digitála čovdosiid

2019 stádabušeahtas lea várrejuvvon 445 miljovnna ruvnno boahtte njealji jahkái mii galgá mannat doaimmahaga gálvvuid ja dárkkisteami digitaliserenbargui. 

– Duollodoaimmahaga bargi lea ain deháleamos resursa doaimmahagas, ja johtolagas sáhttet boahtteáiggis deaivvadit duolláriiguin vaikko gos ja vaikko goas go rasttildit Norgga ráji, čállá Duollodoaimmahat.
 

 

 

 

 

-Almmuhus-