-Almmuhus-
OĐĐASATDuđavaš loahppa hárje­hallamiin

Duđavaš loahppa hárje­hallamiin

-

-

RÁPMO OHPPIID: Kárášjoga skuvlla rektor Jan Gunnar Johansen finada geahččamin mo manná loahppahárjehallamiin. Moddjá duđavaččat ja rápmo oahppiid leat hirbmat čeahpin.  Govva: Astrid Helander

Kárášjoga Nuoraidskuvllaoahppit leat moadde vahkku hárjehallan guoimmuheapmái Sámi álbmotbeaivái. Oahppit leat ieža buot bargan, čállán giehtačállosa čájálmassii, neaktán, heivehan musihka, jienaid ja čuovggaid. 

Buot Kárášjoga Nuoraidskuvlla oahppit leat moadde vahkku ráhkkanan guoimmuheapmái Sámi álbmotbeaivái.

Oahppit leat bargan iešguđet joavkkuin, maiddái mediajoavkkus.

Sii čállet preassadieđáhusas ahte šaddá čájálmas ja gákte-catwalk valáštallanviesus.

Sii barget ovttas maid Kárášjoga Sámi giella- ja kulturguovddážiin ja leat ožžon veahki Gudrun Lindis ja Deanu Giellagátti dovddus neavttáris Sverre Porsangeris. Ulbmil dáinna bargguin lea nanusmahttit nuoraid sámegiela. 

– Muhtimat leat leamaš čállit ja ráhkadan mánusa, earát ges neavttárat, govvejeaddjit, rekvisihtaid ordnen, čuovgga ja jiena stivren ja bargan musihkain, čálle Mariela (8B), Kurt (8B) ja Marina (8A), ja sávve olbmuide bures boahtin.

– Leamaš hui buorre. Olles nuoraidskuvla lei searvan. Ieža beasaimet válljet maid mii háliideimmet bargat. Mun válljejin márkanastinjoavkku ja mii leat čállán e-poasttaid ja vástidan olbmuide. Mii leat maid ráhkadan video maid čájehat Sámi álbmotbeaivvi, lohká Mariela Nordsletta Somby.

Fuomášan taleanttaid

Dovddus neavttár Sverre Porsanger muitala su mielas lei hirbmat somá nuoraiguin bargat mannan vahkkus go hárjehalle.

Lohká oahppit hirpmahuhtte su, go buot dát olu oahppit bohte áiggil, fuolahedje buot, lei čorgat ja láhttejedje čábbát ja čuvvo mielde. 

– Ohppiin lei hirbmat buorre giella ja sámegiella lea ovdánan. Ferten rámidit go duste váldit mielde identitehta ja gullevašvuođa gažaldagaid, dovdduid ráhkisvuođas ja mo lea sápmelaš. Kárášjoga skuvla lea virkos skuvla, lohká Sverre Porsanger.

Lohká neaktinbargu ii leat nu somás bargu, dattetge barge dan.

– Dáid nuoraid gaskkas fuomášin maid taleanttaid, dan ii sáhte čiehkat go dat oidno čielgasit. Geat dat lea, in hálit muitalit, čaibmá Sverre Porsanger hilbadit.

Prográmmii ráhkkanan

Nuoraidskuvlla oahpaheaddji Elle Merethe Nystad muitala leamaš oalle miellagiddevaš vahkkut dan rájes go Kárášjoga nuoraidskuvlla, gávccát gitta logát luohká oahppit ráhkkanišgohte lágidit «Nuoraid Lávddi» Sámi álbmotbeaivvi.

– Álgit tiibmu 17.00:s ja čájálmas bistá tiibmabeale. Buot lea sámegillii ja de sáhttet maid jienádit juoidá viđa gillii, go sáme-, dáro-, eŋgelas-, spánska- ja serbiagiella gullo skuvllas. Lea ovcci smávva teáhterčájálmasa. Lea identitehta birra, divttaid lohkan, teáhter, ráhkisvuohta, mo lea leahkit nuorra, mo sámegielat birge Oslos, gaskavuođat badjeolbmo ja eiseválddiid gaskka, sámegánda duoddaris ja eambbo mun in muital. Jus háliidat diehtit eambbo, de fertet boahtit Valáštallanhállii, muitala Kárášjoga nuoraidskuvlla oahpaheaddji Elle Merethe Nystad moji. 

Oahppoulbmila fátmmastan

Kárášjoga nuoraidskuvlla váile 100 oahppi leat guhká bargan.

Nuoraidskuvlla oahpaheaddji Elle Merethe Nystad lohká muhtin oahppit leat vahkku ovdal go hárjehallagohte, čálligoahtán teavstta teáhterbihtáide sámegillii. 

– Oahppit ja oahpaheaddjit leat hui mielas bargan. Leamaš miellagiddevaš ja ádjás bargu. Dán barggus leamaš mielde buot fágat mat sáhttet leat mielde, sámegiel fágas, luonddufágas gitta musihkafágii. Leat fátmmastan buot oahppanulbmiliid dán áššis, čilge Nystad. 

Lohká leamaš olu áššit maid sii leat šaddan hárjehallanáiggi gálgat dađistaga, ja maid sii eai leat jurddašan ovdal.

Dás son namuha biktasiid ja gos daid galgá gávdnat ja maiddái eará dávvirat maid oahppit leat čállán tekstii, galget leat mielde.

– Mii šattaimet maid ráhkadit smávva uvssaža. Ledje olu logistihka áššit, maid mii fertiimet čoavdit, lohká Elle Merethe Nystad ja muitala oahpaheaddjit ledje ohppiid veahkit dán barggus. 

-Almmuhus-