-Almmuhus-
OĐĐASATDolvon olbmuid ruoktot

Dolvon olbmuid ruoktot

-

-

Politiija Finnmárkkus šaddan maŋimuš jándora doalvut juhkanolbmuid ruoktot Álttás ja Kirkonjárggas.

Politiija Finnmárkkus dieđiha Twittera bokte ahte sii maŋimuš jándora leat Kirkonjárggas dolvon muhtin albmá 20-jagiin ruoktot go lei badjelmeare juhkan. 

Moadde diimmu maŋŋá, sotnabeaivvi čuovganeapmái, doalvvui politiija moadde olbmo Álttás ruoktot go ledje badjelmeari juhkan.

Vuosttaš lei muhtin almmái 50-jagiin, gii lei biddjon olggos muhtin olgobáikkis.

Nubbi juhkan olbmo gean dolvo ruoktot, lei nisu 50-jagiin gii lei čohkkámin geaidnoravddas.

Diimmu maŋŋá dolvo muhtin juhkan albmá 40-jagiin, gii ii dádjadan ruoktot guovddášmárkanis. 

-Almmuhus-