-Almmuhus-
OĐĐASATDoarju báikkálaš guolástanservviid mat leat stevdnen stáhta diggái

Doarju báikkálaš guolástanservviid mat leat stevdnen stáhta diggái

Doaimmahusjođiheaddji

-

-

Bargiidbellodaga sámedikkejoavku doarju Deanu­čázádaga báikkálaš guolástanservviid mat leat stevdnen stáhta diggái.

Bargiidbellodat oaivvilda Norgga ráđđehusa šiehtadan eret báikkálaš vuoigatvuođaid eret, nu ahte Suoma bartaeaiggádat ožžot ovdamuniid.

– Mu hárdá dat mot ráđđehusbellodagat meannudit báikkálaš bivdiid ja vuoigatvuođalaččaid. Sii leat njuolgut bálkestan gáddái báikkálaš bivdiid, dadjá Ronny Wilhelmsen preassadieđáhusas.

 

Eat sáhte dohkkehit

Ráđđehus lea ge dahkan Deanu­čázádahkii guolástanšiehtadusa Suoma eiseválddiiguin, muhto dasa eai beassan mielde báikkálaš bivdit, Sámediggi dahje báikegotte­olbmot.

Šiehtadusa geažil besset earret eará suopmelaš bartaeaiggádat ieža vuovdit oaggunlobiid, ja nu háhkat dietnasat alcceseaset.

– Mii eat sáhte dohkkehit ahte suopmelaš eananeaiggádat riggot vel eambbo báikegotteolbmuid vuoigatvuođaiguin. Joga resurssat gullet báikkálaš guolásteddjiide, ja dat leat njuolgut rievideame oktasaš resurssaid, čuoččuha Wilhelmsen gii lea duođaid erdon.

 

Báikkálaš vuoigatvuođalaččat vuoittáhallan

Bargiidbellodaga sámedikkejoavku deattuha, ahte Deanučázádat lea dehálaš sámi kultuvrii ja eallimii goappašat bealde riikkaráji.

Bargiidbellodaga sámedikkeáirras Tom Sottinen čuoččuha, ahte báikkálaš vuoigatvuođalaččat leat dán áššis oalát vuoittáhallan.

– Ii sáhte dan láhkai ahte olbmot geain ii leat makkár ge gullevašvuohta sáhttet oastit eatnamiid ja nu mu vuoigatvuođaid alcce­seaset, maiguin duvdet eret báikkálaš olbmuid, dadjá Sottinen preassadieđáhusas.

 

Dorjot stevdnema

Duvle čálii ge Ávvir ahte Deanu­čázádaga luossabreavaeaiggádat ja Deanučázádaga luossabivdo­searvi leat stevdnen Norgga stáhta Dálkkádat- ja birasdeparte­meantta bokte diggái.

Dasa lea sivva go sii leat guhká geahččalan oažžut politihkalaš čovdosa Deanusoahpamuššii, muhto eai leat lihkostuvvan.

Searvvit leat dasto dán mánu 5.beaivvi  stevdnen stáhta diggái.

Dál dieđiha Bargiidbellodaga sámedikkejoavku, ahte sii dorjot báikkálaš servviid dán áššis mas gáibidit heaittihit Deanusoahpamuša ja dasto álggahit ođđa šiehta­dallamiid mas leat mielde maiddái báikegotteolbmot.

-Almmuhus-