-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Doarjja fidnohutkan skuvllaide sámi suohkanin

Doarjja fidnohutkan skuvllaide sámi suohkanin

-

-

UE bargagoahtá nanusmahttit fidnohutkan oahpu skuvllain sámi suohkanin Finnmárkkus.

Sámediggi doarju 350 duhát ruvnnain “Ungt Entreprenørskap Finnmark AS” dahje UE, bargagoahtit fidnohutkamin skuvllain sámi suohkanin Finnmárkkus.

 

Oahpahit ja veahkkin

UE galget oahpahit ja čuovvut skuvllaid, oahpaheddjiid, bagadeddjiid ja skuvlajođiheddjiid geat barget fidnohutkamin dain sámi guovlluin.

– Buot árvohuksen álgá skuvllas. Dákkár prošeavttat veahkehit addit ohppiide ja nuoraide máhtu, oahpu, miela ja návccaid oaidnit árvvu alddis ja servvodagas. Seammás addit sidjiide vejolašvuođa ja veahkkeneavvuid olahit daid árvvuid. Báikkálaš gullevašvuohta, kultuvra ja giella leat dehálaččat ahte nuorat galget háliidit sajáiduvvot sámi guovlluide maŋŋel go oahpu leat gergen, čilge sámediggeráđđi Ann-Mari Thomassen.

 

– Sámedikki mihttu lea bargat nanus ja máŋggabealálaš ealáhusdoibmii, ealáhusdoaibma mii hukse ja nanusmáhttá sámi kultuvrra, luonddu ja birrasa, ja ealáhusdoaimma mii nanne vuođu birasservvodahkii gos olbmot háliidit orrut. Danne doarjut mii prošeavtta UE geat sáhttet leat veahkkin hábmet dákkár servvodaga, muitala Thomassen.

 

Dán dieđiha Sámedikki neahttasiidu.

- Advertisement -
-Almmuhus-