-Almmuhus-
OĐĐASATDoaivva vuoitit

Doaivva vuoitit

View all posts

-

-

Bargiidbellodat orru maid oažžumin buorre coavcci Divttasvuonas, muhto Bargiidbellodat ii duostta vuos illudit ovdalgo buot jienat leat lohkojuvvon.

Bargiidbellodat lei ožžon birrasii ovcci 33,9 proseantta jienain ja lei ožžon 2,2 eambbo jienaid go ovddit válggaid, čájehit ovdalgihtii jienat mat leat dušše gaskaboddosaččat.

 – Orru mannamin bures. Ferte vuordit daid loahpalaš loguid ovdalgo sáhttá maidege dadjat. Tiimma geahčen soaitá leat čielgasut. Válgagohccimis gullo mannamin bures, buorre mokta doppe. Ieš lean válgastivrras ja logan loguid, lohká Divttasvuona Bargiidbellodaga (Bb) sátnejođiheaddji, Tor Asgeir Johansen, ja boahtte áigodaga sátnejođiheaddji evttohas,.

Ođđa logut čájehit ahte Bb lea ain vuoittu bealde, lea ožžon 35,0 proseantta, massán 2,7 proseantta.

 

-Almmuhus-