-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Dievdu politiijaid hálddus ovdal go rocka álggii ge

Dievdu politiijaid hálddus ovdal go rocka álggii ge

-

-

Vuosttaš Gaskaijarocka oasseváldi politiijaid hálddus ovdal go vuosttaš musihkkajoavku lea fanaldahttán gitárastreaŋgga ge Gaskaijarockas Leavnnjas.

Dán vahkkoloahpa lágiduvvo Gaskaijarocka Leavnnjas.

Odne leat vuosttaš joavkkut lávddi alde, muhto ovdal go vuosttaš musihkkárjoavku leat ruožahahttán gitára, de lea juo okta dievdu politiijaid hálddus giddagasas.

– Mii vieččaimet su ja bijaimet giddagassii. Doppe galgá son vuoiŋŋastit dassážii go čielgá, ja de mii gal su fas luoitit vuolgit, muitala Oarje-Finnmárkku operašuvdnajođiheaddji, Sverre Andre Opdahl.

 

Massá bileahta

Opdahl maid muitala ahte dievdu lea cuvken nuppiid campingvovnna Lavttenjárggas, ja maid doarostuvvan olbmuiguin.

Dan ovddas sii vuolggahit rihkusášši.

– Dievdu maid massá iežas bileahta Gaskaijarockii, ii ge beasa šat boahtit dohko olles vahkkoloahpas, muitala Opdahl, ja lasiha vel:

– Lea dábálaš ahte muhtumat gárihuvvet bearehaga eai ge nagot láhttet albma ládje, nu ahte ii leat moktege eahpedábálaš, lohká son vel loahpas.

- Advertisement -
-Almmuhus-