-Almmuhus-
OĐĐASATDievddut vurdojuvvojit eallit guhkit

Dievddut vurdojuvvojit eallit guhkit

-

-

Maŋimuš 30 jagi leamaš stuora erohus Norgga dievdduid ja nissoniid vurdojuvvon eallinagis, muhto dál vurdojuvvojit dievddut eallit guhkit ja danin uhcu sohkabeliid ahkeerohus.

2017:s lei nissonolbmuid vurdojuvvon eallinahki 84,3 jagi ja dievdduid ges 80,9 jagi.

Ovddit jagi ektui lassánii nissoniid vurdojuvvon eallinahki 0,11 jagiin ja dievdduid ges 0,30 jagiin, čájehit Statistihkalaš guovddášdoaimmahaga logut.

30 jagi áigi lei sohkabeliid vurdojuvvon eallinagi erohus 6,8 jagi, ja diibmá ges lei 3,4 jagi.

Vurdojuvvon eallinagi mearrida servodaga dilálašvuohta go njuoratmánná riegáda.

Gaskamearálaš ahki nissoniin geat vádjoledje diibmá lei 82,2 jagi ja dievdduin ges 76,5 jagi.

-Almmuhus-