-Almmuhus-
OĐĐASATDievddut leat ain eanetlogus

Dievddut leat ain eanetlogus

-

-

Nissonlohku ii leat leamaš nu vuollegaš ovdal, ja dan rájes go Statishkalaš guovddášdoaimmahat (SSB) álggii olmmošlogu lohkat 1769:s. Lea gávcci jagi áigi go dievdduid lohku lei vuosttaš geardde bajábealde nissonlogu Norggas, ja nu jáhkká SSB bistit guhkes áiggi ovddos guvlui.

Norgga álbmogis leat eanet dievddut. Dál orrot badjelaš 41 000 eanet dievddut Norggas go nissonat, ja nissonlohku ii leat leamaš nu ollu vuollelis dievdduidlogu dan 249 jagi go SSB álggii lohkat Norgga olmmošlogu.

– Ovdalaš áiggi ledje nissonat eanetlogus, muhto 2010 rájes leat dievddut leamaš eanetlogus. SSB lea rehkenastán statistihkaid vuođul ahte dievdduidlohku lassána ain jagi 2100 rádjái, ja vurdo ahte dievddut leat eanetlogus ain 80 jagi ovddos guvlui, lohká SSB seniorráđđeaddi Anders Falnes-Dalheim.

 

Eanet bártnážiid riegádahttet

Lassáneapmi lea maid dan dihte go eanemus olgoriikalaččat geat bohtet Norgii leat dievddut. 2006 rájes leat 42 000 eanet dievddu boahtán Norgii go nissonat. Ollugat bohtet barggu dihte.

– Dasa lassin lea maid nu ahte eanet bártnážat go nieiddažat riegádit Norggas. Gaskamearálaččat šaddet 106 bártnáža juohke 100 nieiddaža ovddas, muitala Falnes-Dalheim.

Dievdduid eallinahki lea maid lassánan maŋemus 30 jagis.

 

Boaittobeal báikkiid lohku alit

Oslo ja Vestfold leat áidna fylkkat gos nissonat leat eanetlogus. Eanemus dievddut leat Finnmárkkus, Sogn ja Fjordanes, Møre ja Romsdalas ja Romssas.

368 suohkanis ledje dievddut eanetlogus, ja 52 suohkanis fas nissonat eanetlogus. Dievdduid eanetlohku lea alit mađi eanet boaittobeal báikkis orrot. Suohkanat mat leat eanemus boaittobeal báikkis lea dievdduid lohku 2,1 proseantta badjelis nissonlogu. Guovddášbáikkiin lea dat lohku 0,5 proseantta.

-Almmuhus-