-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Dieđihit unnit váttis­vuođaid birra 

Dieđihit unnit váttis­vuođaid birra 

-

-

Fitnodagat miehtá Norgga dieđihit unnit hástalusaid ealáhusdoaimmaide maŋŋel go ráđđehus almmuhii suohkaniid errenáigebagadeaddji.

Iešguđet suohkanlaš errenáige- ja mátkkoštannjuolggadusat leat dagahan hástalusaid Norgga fitnodagaide, muhto maŋŋel go ráđđehus almmuhii bagadeaddji suohkaniidda, de dieđihuvvojit unnit váttisvuođat.

Lei earenoamážit gálvolágideapmi suohkaniid ja olbmuid gaskka geat orrot eará suohkanis go bargosuohkanis, mii dagahii váttisvuođaid go máŋga suohkana gilde suohkanrájiid rasttildeami.

Ealáhus- ja guolástusdepartemeanta lea sihtan fitnodagaid buktit cealkámušaid, ja boađus lea positiiva. Olles vihttanuppelohkái guoktelogiguovtti ealáhusorganisašuvnnas leat duhtavaččat.

(©NTB)

-Almmuhus-