-Almmuhus-
OĐĐASATDearvvašvuođabálvalus mii lea dego skohterdivohat

Dearvvašvuođabálvalus mii lea dego skohterdivohat

-

-

Dutkan čájeha ahte dakkár dearvvašvuođafálaldaga háliidit Ruoŧa boazosámit.

Laila Daerga lea dutkan Ruoŧa boazosámiid dearvvašvuođadili, ja lea gávnnahan ahte boazosámit váillahit bálvalusa mii váldá vára sin dárbbuin.

Jearahallamiid bokte lea gávnnahan ahte boazosámit váillahit máhtu ja ipmárdusa sin beaivválaš dilis, dilli mas boazu lea guovddážis.

– Mii leat iskan makkár vásáhusat boazosámiin leat Ruoŧa dearvvašvuođabálvalusas. Bođii ovdan ahte boazosámit háliidit dearvvašvuođabálvalusa man organiseren lea dego skohterdivohat. Heivehuvvon rabasáiggit ja dikšu mas boazobargu váldo vuhtii. Dat mielddisbuktá ahte dearvvašvuođabálvalus galggašii gilážiin, lohká Laila Daerga preassadieđáhusas. Son lea doavttergrádakandidáhtta Ubmi universitehtas.

 

Eallinláibi ja eallinvuohki

– Lea dehálaš ahte dearvvašvuođabargit ipmirdit maid dat mearkkaša go boazu lea guovddážis. Boazosámiin jorrá buot bohcco birra, dat lea eallinláibi, seammás go lea eallinvuohki. Boazoealáhus ii leat dábálaš ealáhus, go dálki mearrida olu. Boazosámit lea joavku geain lea stuora lihkohisvuođa várra, seammás go leat dávjá báikkiin gos lea guhkki dearvvašvuođaásahusaide, lohká Daerga.

 

Olu bealit váikkuhit

Laila Daerga lea ieš bajásšaddan boazodoalus, Valsjöbyenis Jämtlánddas. Son válddii buohccidivššáreksámena 1986:s ja lea olu jagiid bargan buohccidivššárin. Son lea maid bargan sámi dearvvašvuođaprošeavttain Vualtjeres. Dál son bargá Storumanas sámi dearvvašvuođain.

Su dutkanboađus nanne ahte lea stuora dárbu guhkitáiggi álbmotdearvvašvuođabargui buot sámiide. Dan barggus galggašii dásseárvosaš dikšu ásahuvvot mii heive boazosámiide geat johtet guovllus guvlui. Nubbi oassi lea loktet divššáriid máhtu boazosámi eallima birra, makkár oktavuohta lea bohccuide, makkár eallinvuohki ja kultuvra lea.

– Boazodoalus leat oktasaš ealáhusdoalli, muhto seammás leat oassi stuorát joavkkus, čearus. Min dutkan čájeha ahte boazosámiid luohttámuša dearvvašvuođabálvalussii váikkuhit olu bealit. Historjjálaš trauma, iežas kultuvra ja dat vásáhus ahte dearvvašvuođabargit eai dovdda sin kultuvrra, čilge Daerga.

-Almmuhus-