-Almmuhus-
OĐĐASATDavvi­riikka­laš sáme­soahpamuš­bargu fas jođus

Davvi­riikka­laš sáme­soahpamuš­bargu fas jođus

-

-

Suoma riekteministtar Anna-Maja Henriksson dadjá, ahte ulbmilin lea oažžut sámesoahpamuša boahtte jagi áigge dakkár hápmái, ahte buohkat dohkkehit dan.

Davviriikkalaš sámesoahpamušbargu lea oažžumin fas leahtu – riekteministtar Henriksson, Suoma, Ruoŧa ja Norgga sámeáššiid ministarat ja Sámedikkiid njunnošat ságastalle dán vahkus sámesoahpamuša ovddideamis.

– Min buohkaid dáhttu lea ahte boahtte čavčča mis livččii soahpamuš, man buot riikkat ja sámedikkit basttášedje dohkkehit, lohká Suoma riekteministtar Anna-Maja Henriksson Yle Sápmái.

Sámesoahpamuševttohusas leat oktiibuot čieža logu, mat sisttisdollet 46 artihkkala mat gusket earret eará sápmelaččaid ealáhusaide, sámegielaide ja sámi iešmearrideapmái. Soahpamuša mielde sámedikkit galget dohkkehit dan ovdalgo Suoma, Ruoŧa ja Norgga stáhtat sáhttet vuolláičállit dan. Sámedikkit háliidivčče rievdadit sámesoahpamušas oktiibuot njealje sierra čuoggá. Okta dáin guoská sápmelašmeroštallamii.

– Buot sámedikkit leat gáibidan rievdadusaid, lohká Suoma sámedikki ságadoalli ja sámi parlamentáralaš ráđi jođiheaddji Tuomas Aslak Juuso.

-Almmuhus-