-Almmuhus-
-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATDát lea Stuora­dikki skeaŋka prinseassa Ingrid Alexandrai

Dát lea Stuora­dikki skeaŋka prinseassa Ingrid Alexandrai

-

-

Prinseassa Ingrid Alexandra deavdá 18 jagi, ja skeaŋka Stuoradikkis sutnje lea govva dálááiggedáiddáris Astrid Nondalis.

– Mii háliideimmet addit skeaŋkka maid ii bija eret, muhto mii lea oidnosis ja illudahttá máŋggaid jagiid. Dalle válljiimet dán dáidaga. Mu mielas lea buorre dáidda mii heive prinseassai, dadjá  stuorradiggepresideanta Masud Gharahkhani.

Son deattuha ahte Stuoradiggi háliidii addit juoidá mii illudahttá prinseassa.

– Mii diehtit ahte prinseassa liiko dáidagii, ja lea earret eará ráhkadan iežas skulptuvrapárkka sloahttapárkkas. Prinseassa Ingrid Alexandra sáhttá ovtta beaivvi šaddat vuosttaš nissonlaš stáhtaoaivámuš. Dalle lea mu mielas earenomáš addit sutnje dáidaga dovddus nissonlaš dálááiggedáiddáris, Astrid Nondal.

-Almmuhus-