-Almmuhus-
OĐĐASATDáppe oainnát geat gos bivdet

Dáppe oainnát geat gos bivdet

-

-

Bearjadaga almmuhii FeFo ealgabivdoguovlluid vuorbádeami bohtosiid.

Vår dato/Min beaivi
Vår ref./Min čuj.
2
7
.0
4
.201
8
Deres dato/Din beaivi
Deres ref./Din čuj.
 

Ealgabivdoguovlluid vuorbádeami bohtosiid almmuhit jahkásaččat erenoamáš doaluin maid báikkálaš bivdosearvvit lágidit.

Dán jagi dáhpáhuvai dat bearjadaga cuoŋománu 27. beaivvi.

 

Logut

280 bivdofálaldaga ledje almmuhuvvon dán jagi, dat lea vihtta unnit go diibmá.

392 bivdojoavkku devde ohcaneavttuid. Dát lea veahá unnit go diibmá (396 ohcamuša), ja olu unnit go maid 2013:s ledje, dalle ledje 488 ohcamuša.

Oktiibuot 2164 bivdi leat registrerejuvvon bivdojoavkkuide. Dát lea veahá eambbo go diibmá, dalle ledje 2152 bivdi.

– Gaskamearálaččat leat juohke bivdojoavkkus vihtta bivdit, mii lea maid veahá eambbo go ovddit jagiid, čállá FeFo meahccehálddašeaddji Anders Aarthun Ims preassadieđáhusas.

Badjelaš 12 proseantta bivdiin leat nissonolbmot.

 

Bivnnuheamos guovllut

Olu joavkkut leat ohcan máŋgga guvlui. Guokte bivdojoavkku leadje vuoruhan olles 113 guovllu iežaset ohcamušain.

Bivnnuheamos bivdoguovllut leat 6. guovlu Valjohka, gosa ohce 189 joavkku, 9. guovlu Njargasas, 171 ohcamušain, 10. guovlu Háná, 168 ohcamušain ja 18. guovlu Iešvárri gosa ledje 165 joavkku ohcan.

 

– Jullot leat duđavaččat

Dan 276 joavkkus mat dál leat ožžon bivdoguovllu, leat máŋga joavkku mat jullot leat duđavaččat dán jagi vuorbádemiin.

Dán jagi lei seamma stuorra vejolašvuohta beassat bivdit vuosttaš, nuppi dahje goalmmát sávaldat guovllus, go reserve-listui ge gártat.

26 proseantta joavkkuin leat ožžon iežaset vuosttaš sávaldaga ollašuvvat. Measta bealli, 43 proseantta, ges leat ožžon dakkár ealgabivdoguovllu mii lei sin ohcamušain golmma bajimus sajiin.

– Okta bivdojoavku vuorbáduvvui dakkár guvlui, mii lei 70. sajis iežaset ohcamušas, ja eai soaitte dainna leat nu duđavaččat. Muhto birgejedje goittot ge buorebut go okta bivdojoavku mii 2016:s vuorbáduvvui dakkár guvlui man ledje vuoruhan 96. sadjái iežaset ohcamušas, čállá Aarthun Ims.

Dáppe gávnnat ealgabivdoguovlluid vuorbádeami bohtosiid.

 

Olusat reservelisttus

Nu mo ovddit jagiid, de leat dán jagi maid olu eambbo bivdojoavkkut go bivdoguovllut.

Danne gárte ge olles 118 joavkku reservelistui.

Bivdojoavkkuin, mat leat badjin reservelistus, leat stuorra vejolašvuođat oažžut bivdoguovllu mat eai leat vel fállojuvvon, dahje maid eará bivdojoavkkut hilgot.

– Dál leat njeallje bivdoguovllu mat eai leat vuos fállon geasage, ja eambbo soitet vel gártat jus eará bivdojoavkkut hilgot guovlluid mat sidjiide leat fállon, čállá FeFo meahccehálddašeaddji Anders Aarthun Ims.

 

-Almmuhus-