-Almmuhus-
-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATDán jagi rieban­bivdu nogai

Dán jagi rieban­bivdu nogai

-

-

Vihtta riebanbivdi ožžo nuvttá smávvafuođđoáigodatkoartta FeFos.

Finnmárkkuopmodat (FeFo) lea mannan dálvvi fillen riebanbivdiid nuvttá smávvafuođđoáigodatkoarttaiguin buohkaide Finnmárkkus geat njeidet unnimus guokte riebana ja dieđihit sállaša Finnmárkkuopmodahkii. 

Vihtta bivdi 

Cuoŋománu 15. beaivvi nogai dán jagi riebanbivdu, ja vihtta bivdi dieđihedje njeaidán guokte dahje eanet riebana FeFoi ja ožžot bivdokoartta 2022–2023 áigodahkii. Sii leat: Raimon Akselsen, Josefine Bergs, Kristian Ytreland, Joacim Schistad ja Erling Iversen.

Gáibádus bivdái

Riebanbivdu lea sihke gelddolaš ja hástaleaddji, ja árabut dán dálvvi serve maid 70 áŋgiris bivdi FeFo-kursii movt fillet riebana. Lei Ulf Lindroth gii doalai kurssa.

– Mii leat hui duhtavaččat kurssa searvamiin, dadjá FeFo meahccehálddašeaddji Christina Bjørkli preassadieđáhusas.

Bivddus leat gáibádusat bivdái, ja de leage náhkki buorre resursa man sáhttá atnit sihke čeabehin, gahpirin ja olu eará.

– Lea erenoamáš somá atnit iežasbáhččon náhkkečeabeha anoráhkas, lohká Bjørkli.

Bivdán olu riebaniid

Rieban lea čoavddašládja duoddaris mii borrá mearkkašahtti olu moniid ja loddečivggaid, ja riebanbivdu sáhttá veahkkin buoridit lállima dakkár lottiide mat lállet moniid eatnan nalde.

– Várnjárggas leat guhká bargan olu njálaid ovddas, ja njeaidán olu riebaniid. Doppe dan guovllus gos leat olu bivdán riebaniid, leat lassánan rievssahat veaháš, loahpaha Bjørkli.

-Almmuhus-