-Almmuhus-
GUOIMMUHEAPMIDán ija luhččejit násttit

Dán ija luhččejit násttit

-

-

Jus odne veaját gohcit ja gaivát albmái de soaittát oaidnit Leoniiddaid.

Leoniiddat (leonidene) lea meteorabázahusat mat girdet almmi mielde ja čuvget ovdal go jávket, nie mo go násti luhčče.

Dát dáhpáhuvvá jahkásaččat skábmamánus, muhto dán jagi eai jáhke meteorologat ahte dát šaddá stuorát dáhpáhussan go dábálaččat. Sii árvvoštallet boahtte ija beassat oaidnit 15 násteluhččema diimmus, jus lea jealahas, čállá NTB.

 

Leoniiddat bohtet das go eananspábba rasttilda Temple-Tuttle komehta seaibebázahusaid. Meteorat oidnojit de danin go smávva bihtát komehtaseaibbis deivet eatnama atmosferii 250 duhát km/d:s ja buollájit.

Juovlamánus ges beassá oaidnit Geminiiddaid, mii maid lea meteorčoagganeapmi. Dalle beassá oaidnit eanet meteoraid go dán ija.

 

 

 

-Almmuhus-