-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Gii bivdá gos 2020

Gii bivdá gos 2020

-

-

Dál lea FeFo almmuhan bivdoguovlluid vuorbádeami, ja almmuhan bohtosiid. Dás oainnát gii beassá gos bivdit. 

Dán jagi besset 296 bivdojoavkku bivdit ealggaid Finnmárkku opmodagas ja oktiibuot ledje ge 417 joavkku ja 2251 bivdi ohcan beassat bivdui. 

Kárášjoga bivdoguovlu Njárgasaš lea dán jagi dat gosa buot eanemusat háliidivčče bivdui, go olles 184 joavkku ledje vuoruhan Njárgasačča. Muđui ledje Čáhppesjohka, Sávkadas ja Biippuidvárri Kárášjogas dat guovllut gosa eanemus joavkkut háliidedje. 

Golmma bivdoguvlui ii lean ii oktage joavku ohcan, dát bivdoguovllut leat Guovdageainnus, Davvesiiddas ja Gáŋgaviikkas. 

Bivdoguovllut

- Advertisement -
-Almmuhus-