-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Dálkkádatgássaluoitin njiedjan

Dálkkádatgássaluoitin njiedjan

-

-

Bárisjagi 2007 rájes leat dálkkádatgássaluoitimat njiedjan guđain proseanttain. Njiedjan jotkkii 2016:s.

Statihkalaš guovddášdoaimmahaga logut čájehit ahte Norgga dálkkádatgássaluoitin lei 0,6 miljovnna tonna CO2-ekvivaleantta vuollegit 2016:s go 2015:s.

Oktiibuot luitojuvvui 53,3 miljovnna tonna dálkkádatgássa Norgga territorias.

– Luoddajohtolagas lei stuorámus njiedjan luoitimis 2015:s gitta 2016:i, 3,6 proseanttain. Maiddái oljo- ja gássabohkamis, industriijas ja energiijafálus lei njiedjan, ja seammás lei lassáneapmi daid bajit luoitingálduin.

 

Oljoraffineren ja petrokemihkalaš industriija

Industriijasuorggi siskkobealde lea njiedjan leamaš stuorámus oljoraffinerema ja petrokjemihkalaš industriija siskkabealde.

– Dáppe ledje luoitimat 0,3 miljovnna tonna, dahje guhtta proseantta, vuollegit 2016:s go jagi ovdal.

Luoitimat eanadoalus leat leamaš sullii seamma dásis 1990 rájes, muhto njiedjan eará luoitingálduin, erenomážit industriijas, leat dagahan ahte eanadoalus dál lea stuorát oassi CH4- ja N20 luoitimis go ovdal. (©NTB)

- Advertisement -
-Almmuhus-