-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATDál šaddet oahpaheaddjit fas čohkkedit skuvlabeŋkii

Dál šaddet oahpaheaddjit fas čohkkedit skuvlabeŋkii

-

-

Ikte mearridii Stuorradiggi ahte buot oahpaheddjiin galgá leat vissis oahppočuoggálohku vai dohkkejit oahpahit dárogielas, rehkegis ja eaŋgalasgielas.

Maŋŋebárgga mearridii Stuorradiggi ahte buot oahpaheddjiide galgá biddjot gealbogáibádus. Risttalaš Álbmotbellodat, Guovddášbellodat ja Sosialisttalaš Gurutbellodat šállošit dán ovddas.

 

Logi jagis háhkat gealbbu

Eanetlohku masa gullet Olgeš, Ovddádusbellodat, Gurut ja Bargiidbellodat mearridedje ahte buot oahpaheddjiin galget leat vissis oahppočuoggálohku vai dohkkejit oahpahit dárogielas, rehkegis dahje eaŋgalasgielas. Gáibádus guoská buot oahpaheddjiide, man guhká dal de leaččat oahpahan skuvllas. Oahpaheddjiide dattege lea addon áigemearri ahte logi jagis galget dan gealbbu háhkan.

– Lea surgadis beaivi norgga skuvlii, dadjá Guovddášbellodaga stuorradikkeáirras Anne Tingelstad Wøien NTB:ii.

 

– Gievruda oahpaheddjiid vátnivuođa

Risttalaš Álbmotbellodat oaivvilda čavgejuvvon gealbogáibádusaid dahkat váttisin oahpaheddjiide boahtit ruovttoluotta oahpaheaddjivirgái ja gievrudit otná oahpaheddjiid vátnivuođa.

Sosialisttalaš Gurutbellodat gáibida ahte oahpaheaddjit geat bággehallet lassiohppui eai galgga máksit iešmávssu.

– Lea áidna vuoiggalašvuohta dás. Go stáda bágge ámmátjoavkku váldit lassioahpu, de ferte stáda máksit ieš, dadjá Lysbakken.

 

– Ferte buoridit

Stuoradiggeáirras Christian Tynning Bjørnø (Bb) lohká mearrádusas leat čielga gáibádusat ráđđehussii.

– Ráđđehus lea ožžon čielga bagadusa buktit Stuoradiggái buot dieđuid gitta 2025 rádjái, ahte suohkanat galget ráhkadit gealboovddidanplánaid ja ahte lasseoahppu ferte buoriduvvot, lohká Tynning Bjørnø NTBii.

 

Oahpahangealbu badjelmanahatáiggis

Son oaivvilda njuolggadusčállosa maid ráđđehus álggos lei ráhkadan, livčče váldán oahpaheddjiin eret oahpahusrievtti.

– Maŋŋel go Bb oaččui ášši fas Stuoradiggái, lea badjelmanahatáigi šaddan eanet duohtan ja ii okta ge oahpaheaddji galgga massit oahpahusrievtti. Livččiimet háliidan min evttohusa ahte buot oahpaheddjiin galgá leat oahpahangealbu badjelmanahatáiggis gitta 2025 rádjái, ovdalii go ráđđehusa evttohusa gos áigo dohkkehit sierralobiortnega, lohká son. (©NTB)

-Almmuhus-