-Almmuhus-
OĐĐASATDál lea fas áigi čoaggit čuoggáid

Dál lea fas áigi čoaggit čuoggáid

-

-

Cuoŋománu 24. beaivvi álgá fas njuikungilvu miehtá riikka ja oahppit njuikot miessemánu 4. beaivvi rádjái.

Dán jagi leat 2009 oahppi mielde njuikungilvvus Finnmárkkus. Oahppit galget juohke skuvlabeaivvi njuikut bátti badjel ja ožžot čuoggáid juohke minuhta ovddas go njuikot.

Eanemusat sáhttá oažžut 60 čuoggá beaivvis. Buot luohkát mat servet njuikumiidda, ožžot njuikunbátti, ja ollu oahpaheaddjit leat mielde heiveheame nu ahte sáhttet oahpahusa čađahit go njuikot.

 

Finnmárkkus leat dát skuvllat dieđihan mielde njuikumii:

Áhkárvuona skuvla

Alta Kristne Grunnskole ba

Áronjárgga skuvla

Baksalen skuvla

Bearalvági skuvla

Guovžajávrri skuvla

Bovccá bajásšaddanguovddáš

Bossogohpi skuvla

Báhcavuona skuvla

Deanu sámeskuvla

Joganjálmmi skuvla

Forsøl skuvla

Fuglenes skuvla

Gakori skole

Ávanuori skuvla

Honnesvági skuvla

Høgtun skole

Jakobsnes Oppvekstsenter Bøkfjord skole ossodat

Jarfjord oppvekstsenter Tårnet skole ossodat

Kaiskuru Nærmiljøsenter skole ossodat

Kárášjoga skuvla

Gilevuona skuvla

Gorravári skuvla

Fálesnuori skuvla

Leavnnja mánáidskuvla

Leirbotn oppvekstsenter

Máze lagasbirasguovddáš

Donjevuona skuvla

Reaššvuona skuvla

Boazovákki skuvla

Saga skuvla

Sandnes skuvla

Dálbmeluovtta skuvla

Deanu Montessoriskuvla

Deanušalddi skuvla

Fállejoga skuvla

Unjárgga oahppogáldu

Čáhcesullo mánáidskuvla

Várggáid skuvla

Ánnejoga skuvla

Badje-Álttá skuvla

-Almmuhus-