-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATDál ii dárbbaš doalvut biila­šilttaid johtolat­stašuvdnii 

Dál ii dárbbaš doalvut biila­šilttaid johtolat­stašuvdnii 

-

-

Lea go dus ássanbiila, veteránabiila dahje mohtorsihkkel masa leat ožžon šilttaid geasseáigodahkii? Dál šaddá álkit daiguin go leat geargan geavaheame daid. 

Juohke jagi buktet máŋga duháha norgalačča ruovttuluotta Stáhta geaidnodoaimmaha johtolatstašuvnnaide daid šilttaid maid sii leat ožžon gaskaboddosaš áigái. Erenoamážit gusto dat vuojániidda maid olbmot geavahit vissis áigodagas, nu go ássanbiillaid, mohtorsihkkeliid ja veteránabiillaid maid eai geavat dálvit. 2021:s ledje 190 000 dakkár vuojána. 

– Mii leat hirbmat duđavaččat go beassagoahtit fállat dákkár bálvalusa go dalle eai dárbbaš olbmot doalvut dahje viežžat johtolatstašuvnnain daid, muhto vurkejit daid dassá go šaddá fas áigi registreret mohtorvuojána dahje doalvut šiltta fas ruovttoluotta. Dál beassá dan dahkat neahtas. Olbmot eai dárbbaš boahtit guktii johtolatstašuvdnii dan dahkat, lohká Stáhta geaidnodoaimmahaga ossodatjođiheaddji Heidi Øwre preassadieđáhusas.

Ortnet lea oassi ráđđehusa almmolaš suorggi digitaliserenplánas. Dat ortnet beavttálmahttá Stáhta geaidnodoaimmahaga bálvalusa ja ruhtageavaheami. 

– Bálvalus gusto dušše sidjiide geat oamastit mohtorvuojána, iige sidjiide geat «leasejit» (láigohit) dan, lohká Øwre.

Vuojána dáhkádus 

Son muittuha mohtorvuojána eaiggáda ahte go doalvu šilttaid ruovttoluotta, de nohket maid dábálaččat buot dáhkádusat. 

– Dan fertet don ieš árvvoštallat ja gulahallat iežat dáhkádusfitnodagain jus háliidat ahte du vuoján lea dáhkiduvvon. Jus du vuojánis ii leat dáhkádus ja vahágahttá juoidá, de fertet ieš dan máksit, muittuha Øwre.

Jus vurkkodat šilttaid ruovttus, de sáhtát ieš dan registreret jus dan háliidat, nu guhká go dus lea ovddasvástádusdáhkádus ja lea dohkkehuvvon EU-dárkkisteapmi. Eambbo dieđuid: http://www.vegvesen.no

-Almmuhus-