-Almmuhus-
OĐĐASATDál fertet máksit lasse­árvo­divada buot gálvvuin

Dál fertet máksit lasse­árvo­divada buot gálvvuin

-

-

350-ruvdnosaš rádji heaittihuvvo ja 1.4.20 rájes ferte máksit lasseárvodivada buot gálvvuin maid diŋgo olgoriikka neahttagávppiin. 

Dássážii lea leamaš vejolaš gávppašit olgoriikka neahttagávppiin gitta 350 ruvnno ovddas nu ahte ii leat makkárge liigemáksámuš. Dát rádji heaittihuvvui ođđajagemánu 1. beaivvi rájes biebmogálvvuin, muhto otná rájes guoská dat buot gálvvuide mat diŋgojuvvojit olgoriikka neahttagávppiin, dieđiha Dinero preassadieđáhusas. 

Lassin lasseárvodivadii ferte maiddái máksit duollobálvalusmávssu earret eará biebmogálvvuin ja gálvvuin main árvu badjel 3000 ruvnno.

-Almmuhus-