-Almmuhus-
OĐĐASATDál beasat sáddet reivviid du iežat poastakássas

Dál beasat sáddet reivviid du iežat poastakássas

-

-

Poastabargi sáhttá dál váldit fárrui páhkaid ja reivviid maid don sáddet du iežat poastakássa bokte, go lea digitála poastamearka reivves.

Poasta lea álkidan čovdosa movt sáhtát sáddet du poastakássa bokte. Páhkka ferte leat vuollel guokte kilo ja ferte čáhkat poastakássa sisa. Poastabargi váldá reivve dahje páhka mielde, go lea buktime poastta.

 

Álkida árgabeaivvi

– Dát lea fálaldat sidjiide geat dárbbašit álkidat árgabeaivvi, ja dát ođđa bálvalus dahká ge dan, lohká Posten Norge konsearnahoavda Tone Wille preassadieđáhusas.

Vaikko lea digitála áigi, de dárbbašit olbmot duollet dálle sáddet poasta earáide. Ollugat ostet ja vuvdet biergasiid neahta bokte, soaitá maid áhkku háliidit sáddestit dearvvuođaid mánáidmánnái, dahje soaittát dárbbašit sáddet ruovttoluotta ovtta dokumeantta. Digitála poastamearkka oastát poasta neahttasiiddus. De oaččut sierra digitála koda maid čálát dan reivii dahje páhkkii maid áiggut sáddet, ja poastabargi viežžá dan.

 

Norggas leat 2,4 miljovnna poastakássa, ja eanaš poastakássain heive sihke sáddet ja oažžut poasta. Sáhtát maid oastit digitála poastamearkka ja sáddet reivve dain rukses poastakássain dahje poastakantuvrras.

 

Dárbu dakkár fálaldahkii

Njukčamánu rájes lea geavaheddjiide leamaš fálaldat oastit digitála poastamearkkaid go sádde páhka. Appas leat birrasii 330 000 geavaheaddji Norggas, ja sullii bealli sis geat leat jerron álgit geavahit dán appa, leat dahkan dan.

– Mis leat geavaheaddjit miehtá Norgga ja oaidnit dárbbu go olbmot áigot sáddet diŋggaid earáide. Digitála poastamearka ja sáddet poasta du iežat poastakássas lea buorre min geavaheddjiide ja dan rabas márkanii, oaivvilda Tise jođiheaddji Eirik Rime.

-Almmuhus-