-Almmuhus-
OĐĐASATČuovgageavaheapmi eahpečielggas

Čuovgageavaheapmi eahpečielggas

-

-

Guovttis golmma olbmos eai dieđe njuolggadusaid čuovgageavaheami birra, dieđiha Codan dáhkádusfitnodat.

Njuolggadusain lea biilavuoddji geatnegahtton atnit čuovggaid alde dušše ovddabealde biilla, ja dasa eai leat Geaidnopolitiijat, NAF ja Codan dáhkádusfitnodat nu mielas. 

Ollu ođđa biillain eai boađe maŋŋečuovggat ala iešalddis.

Dat rievddai EO-direktiivva vuođul 2012:s, ulbmiliin boaldámuša seastit. 

Geaidnopolitiijahoavda Runar Karlsen lohká dattege ahte biilavuoddjis lea liikká ovddasvástádus heivehit čuovgageavaheami siivvu ja dálkki ektui. 

 – Sáhttá várálaš leat jus čuovggat eai leat alde, ovdamearkka dihte galget čuovggat leat alde sihke ovddabealde ja maŋobealde go lea seavdnjat olgun, lohká Karlsen. 

Son lohká maid ahte biilla sensorat eai álo soaitte fáhtet ahte maŋŋečuovggat galget boahtit ala. 

 – Norgga dálkkádat, arvviin ja mierkkáin, sáhttá dagahit ahte biilla sensorat eai doaimma. Danne ávžžuhit mii biilavuddjiid bidjalit čuovggaid ala sihke ovddabealde ja maŋobealde nu movt čohkkedit biilii, lohká Karslen. 

NAF senioragulahallanráđđeaddi Nils Sødal lea ovttaoaivilis Karlseniin.

Son lohká maid ahte biilabuvttadeaddjit eai leat ráhkadan biillaid Norgga dálkkádagaid ektui, ja go njuolggadusaid mielde eai dárbbat maŋŋečuovggat alde, de ráhkadit maid dainna lágiin biillaid, lohká Sødal.

-Almmuhus-