-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Covid-19 njoammun njiedjan 

Covid-19 njoammun njiedjan 

-

-

Vahkku 27:s ii jápmán oktage Norggas Covid-19 geažil. Oktiibuot 64:s leat seamma vahkus buohcan koronadávddain. 

Álbmotdearvvašvuođainstituhtta vahkkosaš raporttas boahtá ovdan ahte vahkku 27 lei vuosttaš vahkku, njukčamánu 12.beaivvi rájes go ii oktage olmmoš Norggas jápmán koronadávdda geažil. 

Dán vahkkus iige leat dávda njommon nu oallugiidda go ovddit vahkkuid. 

Álbmotdearvvašvuođainstituhtta meroštallá maid ahte juohke olmmoš geas lea korona njoammu dávdda 0.85 olbmuide. Sii árvvoštallet maid ahte leat gaskkal 32.300 ja 42.200 olbmo Norggas geain lea leamaš koronavirus. 

-Almmuhus-