-Almmuhus-
KULTUVRAČohkken 500 sámi báikenama Ruŋggus – ilbmá girjin

Čohkken 500 sámi báikenama Ruŋggus – ilbmá girjin

Journalista

-

-

Lávvordaga almmuha Skániid girjie lágádus girjji masa leat báikenamat čohkkejuvvon Ruŋggusámi guovllus. 

«Samiske stedsnavn i Spansdalen / Ruŋggusámi báikenamak» lea girjji namma mii almmuhuvvo Ruŋggu giliviesus go báikenammasemináras lávvordaga maid Ruŋggu Historjasearvi lágida. 

Girječállit, Jonny Nutti ja Ard-Eirik Hermansen, leaba 1990-logu rájes čohkken sámi báikenamaid Ruŋgovuomis.

 


Girjji ovdasiidu. Skániid girjie preassagovva.

 

Boahttevaš buolvvaide dehálaš

Juohke báikenammii lea čilgehus, ja leat merkejuvvon kártii. Girjjis namuhuvvo maid iešguđet guovllu dadjanvuogit ja manne nu lea.

– Lea dehálaš ahte dát girji ilbmá dál. Ollu máhttu, mii lea sámi báikenamaid birra, lea jávkame. Girji sihkkarastá dán máhtu boahttevaš buolvvaide, čállá Skániid girjie preassadieđáhusas. 

Lea ollu bargu biddjon ráhkadit girjji, čilge girjelágádus, ja deattuha rámisvuođa dán buktaga ovddas.

Girji almmuhuvvo maiddái Márkomeannu festiválas dán geasi.​

-Almmuhus-