-Almmuhus-
OĐĐASATČoahkkanan šiehttat movt viidáseappot

Čoahkkanan šiehttat movt viidáseappot

Journalista

-

-

Ohcejohkii leat dál čoahkkanan Deanočázádaga guolástanvuoigatvuođalaččat ságastallat movt galget viidáseappot bargat soahpamušain maid eai dohkket.

Guovddážis lea leamaš ságastallamis go ievttá Buolbmát-čoahkkimis lohpidii Bargiidbellodaga veterána, Martin Kolberg, ahte jus Bargiidbellodat vuoitá válgga, de sii bálkestit dálá šiehtadusa ja álget ođđasit šiehtadit ja ráhkadit ođđa soahpamuša guolástanvuoigatvuođaid dáfus.

 

Máŋgga sajis barget

Nu go Ohcejoga gulahallančoahkkimis bođii ovdan, de bargojuvvo dál dego golmma sajis dainna šiehtadusain.

Vuos álggos vuoigatvuođalaččat, sii leat ráhkkaneame diggái.

Sámediggi lea lohpidan vuoruhit ruđa lágasteapmái, ja lágidit maid álbmotčoahkiimiid gos dát ášši lea fáddán.

Riikadásis fas, go Deanu čázádaga hálddašanorgána lea váidán Stuorradikki dárkkistanlávdegoddái deanu soahpamuša, go oaivvildit dat rihkku lágaid.

Bargiidbellodat maid, jus olihit eanetlogu válggas, de sii bálkestit šiehtadusa ja ráhkadit ovttas báikkiolbmuiguin ođđa soahpamuša.

 

Šiehtadusevttohus gárvvis

De vel loahpas Ellos deatnu lihkadus. Sii barget fas dál hástalit eiseválddiid go leat iešmearrideami váldán Čearretsullos, mii lea Deanu alde, juste Ohcejoga bajábealde.

Sis lea maid dál šiehtadusevttohus gárvvis, maid áiggošedje ovdanbuktit.

 

Ávvir čuovvu gulahallančoahkkima Ohcejogas.

-Almmuhus-