-Almmuhus-
-Almmuhus-
SMÁVVAOĐĐASATCeavzilis borramuš­listtut Trønde­lága almmolaš kantiinnain

Ceavzilis borramuš­listtut Trønde­lága almmolaš kantiinnain

-

-

Trøndelágas lea álggahan ovdaprošeavtta mii galggašii buoridit máhtu ceavzilis borramušdoarvvis ja mo Trøndelága fylkkagieldda ja Trøndelága gielddaid almmolaš kievkkanat sáhtášit rievdadit ceavzilis borramuššii. 

Ulbmil lea lasihit ekologalaš ja báikkálaš áigodaga borramušávdnasiid ja ruotnasiid geavaheami.

– Ovdaprošektii leat Mære eanadoalloskuvlla ja Steinkjer Fylkka viesu kantiinnat válljejuvvon njunušgállimii. Matvalget veahkeha sin molsut sihke borramušlisttu ja -fálaldaga. Daid mat dát guokte njunušgálli kantiinnat vásihit, váldojuvvo mielde Trøndelága almmolaš kantiinnaid ja stuorrakievkkana váldoprošektii, dieđiha Trøndelága Stáhtahálddašeaddji preassadieđáhusas. 

Prošeavttas lea maid mielde mo oastá borramušávdnasiid ja mo geavaha sisaoastinsoahpamušaid rievdadit ja lasihit ekologalaš ja báikkálaš áigodaga borramušávdnasiid ja ruotnasiid geavaheami. Prošeakta galggašii maid loktet beroštumi almmolaš borramuššii ja diđolašvuođa ceavzilvuhtii.

Dehálaš bargu dás lea geahpedit borramušbálkuma.

-Almmuhus-