-Almmuhus-
OĐĐASAT– Čavget suittiid nuoraid oahpahussii

– Čavget suittiid nuoraid oahpahussii

-

-

NetSam čohkke nuoraid- ja joatkkaskuvlaoahpahusa fágačoagganeapmái.  – Dál áigut konkrehtalaččat ovddidišgoahtit sámi oahpahusa dili dán dásis, lohká NetSam jođiheaddji Inger Anne Gaup.

NetSam, Sámi oahpahusfierpmádat lea bovden nuoraidskuvlla ja joatkkaskuvlla oahpahusa fágaseminárii mas áigot konkrehtalaččat bargagoahtit ovddidit oahpahusa dili.

 

Dárbbut oahpahusas dal

– Mii bovdet fágaseminárii ja lágidit bargobáji mas jearrat oasálastiin makkár konkrehta dárbbut leat nuoraidskuvlla ja joatkkaskuvlla oahpahusas dál. NetSam áigumuš dáinna lea dál lávkkis lávkái ovddidišgoahtit sámi oahpahusa dili, go mii vásihit ahte sámi oahpaheddjiin erenoamážit nuoraid- ja joatkkaskuvlla dásis lea dan mađe hástaleaddji bargodilli ahte šaddá váttis fállat buori oahpahusa, lohká NetSam jođiheaddji Inger Anne Gaup.

 

Makkár fálaldagat leat

Dáid dárbbuid besset seminára oasseváldit maiddái fievrridit njuolga Sámediggái.

Seminára nuppi beaivvis leat bivdán rabas čoahkkima Sámedikkiin mas sáhttet gulahallat nuoraid ja joatkkaskuvlla oahpahusa hástalusain.

NetSam áigu fágačoagganemiin maiddái fitnat sámi lágádusain ja gullat makkár fálaldagat ja vuoruheamit sis leat nuoraid ja joatkkaskuvlla dási oahpahussii.

– Prográmmas lea maiddái dehálaš ja áigeguovdilis metoda kursa sámegiel oahpahussii, namalassii sámegiella 2. giela metodakursa, čilge Gaup.

 

Allaskuvlla metodain olusat sámástišgoahtán 

– Sámegiella 2. giellan lea oahpahus maid ollu sámi mánát ja nuorat háliidit. Seammás dán oahpahussii leat oahpponeavvut erenoamáš váilevaččat. Fágaseminárii boahtá Elisabeth Utsi Gaup, Sámi allaskuvllas, muitalit metoda man Sámi allaskuvla lea ollu jagiid mielde ovddidan sámegiela álgodási ohppui, ja mii lea oahppu mainna ollu studeanttat leat sámástišgoahtán.

 

Miellahtut miehtá Sámi

Fágačoagganeapmi lea Kárášjogas skábmamánu 24. ja 25. beaivvi.

NetSam lea fierpmádat mii ásahuvvui 2013:s ja galgá bargat sámi oahpahusa ovddidemiin.

Fierpmádagas leat dál 138 miellahtu miehtá Sámi. NetSam čállingoddin doaibmá Sámi lohkanguovddáš mii maiddái Fágačoagganeami searválaga NetSamain.

-Almmuhus-