-Almmuhus-
-Almmuhus-
VALÁŠTALLAN Čavgejit Murmánskii Barents geassegilvvuide

Čavgejit Murmánskii Barents geassegilvvuide

-

-

Lea vuollel vahkku gitta 200 valáštalli ja hárjeheaddjit čavgejit Murmánskii, Ruoššas, gos galget searvat Barents Summer Games gilvvuide.

Barents Games lea valáštallanfestivála gos gaskal 15- ja 25-jahkásaš valáštallit deaivvadit ja gilvvohallet dihto valáštallansurggiin.

Lágideamit bistet olles vahkkoloahpa ja lágiduvvojit juohke nuppi jagi geasse- ja dálvegilvun.

– 30 iešguđetlágan valáštallamat leat mielde Barents-prográmmas, ja lea 15 geassegilvvu ja 15 dálvegilvvu, dieđiha  Barents gilvvohallama riikkaidgaskasaš koordináhtor Vera Arntsen preassadieđáhusas.

 

Golmma valáštallamis mielde

Dán jagi lea guđat geardi go Barentsgilvvut lágiduvvojit, ja dán vuoru lea gilvu Murmánskkas borgemánu 30. beaivvis gitta čakčamánu 1. beaivái. Leat 600 oasseváldi mielde ja sii leat Norggas, Ruoŧas, Suomas ja Ruoššas eret.

Sii gilvalit 11 iešguđetlágan valáštallamiin nu go dávgebáhčimis, boccias, bowlemis, sihkkelastimis, spábbačiekčamis, judos, meahccedádjadeamis, beavdetennisis, tennisis, friddjavaláštallamis ja heaibumis.

– Finnmárkkus servet oasseváldit golmma valáštallamis, mii lea sihkkelastin, spábbačiekčan ja heaibun. Mis lea maid nuorra jođiheaddji mielde, Otilie Næss, gii galgá searvat YLIB prográmmas, mii lea Barentsguovllu nuorra jođiheddjiide, čilge Arntsen.

 

Ustitvuohta guovddážis

 Lea Barents Sport Committee mii eaiggáduššá Barents Games konseapta, ja leat ovddasteaddjit buot njealji riikkas mielde. Barents čállingoddi lea dehálaš ruhtagáldu Barentsgilvvuide. 

– Barentsgilvvuin lea maid sadji kultuvrralaš lonohallamiidda ja dahká olbmos olbmui ovttasbarggu vejolažžan. Ustitvuođa ovdánahttin valáštallama bokte Barentsguovllus, lea váldomihttun. Mii galgat gilvvohallat, muhto maiddái oahpásmuvvat nubbi nuppi kultuvrii sihke gilvvohallanšiljus ja rájiid rastá, lohká Arntsen.

 

Dá oainnát buohkaid namaid geat galget Norgga ovddastit Barents geassegilvvuin:

Olav Verstad – sihkkelastin (jođiheaddji)
Anne Katja Heiberg – sihkkelastin
Julia Jonas Andersen – spábbačiekčan
Nora Manshadi Willassen – spábbačiekčan
Mika Holmen Hætta – spábbačiekčan
Emma Kivijervi- spábbačiekčan
Ronja-Elise Angell Larsen – spábbačiekčan
Elias Lissner – spábbačiekčan
Thomas Bjørgve – spábbačiekčan
Adrian Rollstad Johnsen – spábbačiekčan
Eirik Frost – meahccedádjadeapmi
Gard Frost – meahccedádjadeapmi
Eskil Frischkncht – meahccedádjadeapmi
Marius Gudbjørnsen Tjelde – heaibun
Bjørn Nilsen – heaibun
Frode Gundersen – heaibun
Ramona Eriksen – heaibun
Othelie Anette Høie – heaibun
Viktoria Miriam Øverby – heaibun
Edvard Wartiainen Rønning – heaibun
Anatoliy Bogdanov – heaibun
Marit Olaussen – heaibun
Kasper Øverby – heaibun
Anne Therese Eriksen – heaibun
Otilie Næss – YLIB prográmma
- Advertisement -
-Almmuhus-