Ruoktot SÁMI ÁLBMOTBEAIVI 2021

SÁMI ÁLBMOTBEAIVI 2021

Boahtte jagi lea áigumuššan ávvudit Sámi álbmotbeaivvi ođđa sámi viesus

Romssa suohkanis ávvudedje Sámi álbmotbeaivvi digitála lávddiin ja sátnejođiheaddji dajai sártnistis ahte sámi deaivvadanbáiki šaddá fargga duohtan. Son geažuhii maid ahte boahtte jagi dáidet...

Olles Sápmi ávvuda álbmot­beaivvi neahtas

Dán jagáš Sámi álbmotbeaivvi ávvudoalut šadde erenomážat koronadávdda dihte. Go buot riikarájit leat gitta ja go eat sáhttán deaivvadit, de lágiduvvojedje ávvudoalut miehtá Sámis...

Sámi álbmot­beaivi ja sámi demo­kratiija

Kronihkka Sámedikki dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen (Bargiidbellodat) bokte: Guovvamánu 6. b. lea Sámi álbmotbeaivi, ja dat lea buot sámiid ávvobeaivi Norgga, Ruoŧa, Suoma ja Ruošša bealde,...

Sámi álbmot­beaivi – sámi mánáid illu­beaivi

Dán jagi lávlo Guolban mánáidgárddi mánát Kárášjoga gieldda Sámi álbmotbeaivvi digitála sáddagis  Kárášjoga gieldda ruovttusiiddus. Guolban mánáidgárddi jođiheaddji Anne-Lise Vuolab muitala ahte mánáidgárddi mánát leat...

–Jurddaš go eai fuomá­šuhte dán jagáš earálágán Sámi álbmot­beaivvi

Ella Marie Hætta Isaksen váillaha fuomášumi dasa mo sáhttá čoavdit Sámi álbmotbeaivvi ávvudeami, dál go koronapandemiija stajida.  Isák joavkku vokalista ja Stjernekamp-vuoiti, Ella Marie Hætta...

– OsloMet lea aka­dema­laš ruoktu maiddái sápme­laččaide ja sáme­vuhtii

OsloMetas lei bearjadaga njuolggosátta Sámi álbmotbeaivvi oktavuođas.  – Bures boahtin, ii dušše OsloMet storbyuniversitetii, muhto stuorragávpotuniversitehtii davvisámegillii, stuorstádauniversitiehttii julevsámegillii ja stoerrestaareuniversiteete lullisámegillii. Dainna golmmain namain háliidat čalmmustahttit...

Geahča Ávvira sáddaga dás!

Ávvut Sámi álbmotbeaivvi minguin fárrolaga. Sátta álgá guovvamánu 6. beaivvi diibmu 18.00. Prográmmajođiheaddjit leaba Berit Inger Eira ja Iselin Skum ja prográmma lea báddejuvvon Guovdageainnus...

Mánáid­gárddis riegádit duojit

Sámi álbmotbeaivvi olis lágiduvvo Sámi vahkku Romssas. Dan leat maiddái mánáidgárddiin čuovvulan, ja Sjømannsbyen mánáidgárddis leat várren áiggi duodjái.  Sjømannsbyen mánáidgárddis leat Mearranástti ossodaga mánát...

Ná ávvudit mii Sámi álbmot­beaivvi

Gávttiin čiŋadit, borrat buori biepmu, olbmáiguin suohtastallat ja stuorra doalut. Dat lea juoga maid sápmelaččat čatnet Sámi álbmotbeaivái. Ávvir lea jearahallan iešguđet guovlluid sápmelaččain makkár mearkkašupmi...

Sámi siida bovde duodje­márkan­iidda

Álttás sáhtát Sámi álbmotbeaivvi vásihit earret eará heargevuodjima, juoiganbottu ja duodjemeassuid. Koronagáržžidemiid dihte dáidá leat váttis lágidit doaluid ja ávvudit. Sámi siida aŋkke áigu lágidit...

Digi­tála márka­nat  – sádde­jit njuolgga Johka­mohkis

Koronadávda dagaha ahte márkanat eai lágiduvvo fysalaččat dán jagi.  Johkamohki suohkan lea lágidan digitála márkaniid dán jagi.  Máilmmi dovddus Johkamohkemárkanat leat lágiduvvon 461 jagi maŋŋálaga....