-Almmuhus-

– Ferte viežžat ruoktot sáme­gielat dearvvaš­vuođa­bargiid

Kárášjoga álbmotčoahkkimis servodatviesus šattai maid sáhka dan birra go dearvvasvuođabargit eai hálddaš sámegiela. – Boarrásat mannet johtileappot maŋás!  Kárášjogas...

Viimmat sámi girje­kioskkat

Diibmá ásahedje vuosttaš girjekioskkaid gosa sáhttá buktit girjji ja váldit ođđa girjji. Dál bohtet maid sámi girjekioskkat. Diibmá ásahii...

«Njuokčamat» filmma fáddán lea trauma: – Nissonolbmot leat massán olu rivttiid boazodoalus

«Njuokčamat» oanehisfilbma čájehuvvo dán vahku Romssa internationála filbmafestiválas. Festivála rahpamis vuittii maid filbmačálli ja neavttár Smávut Iŋgir Bål «Skårungen» bálkkašumi. Filbmadahkkit, oappážat...

Njeallje lodde­jeaddji gártet diggái

Sii leat áššáskuhtton go várohuvvojit lobiheamet bivdán čáhcelottiid ja vuodján lobiheamet njealjejuvllatsihkkeliin guovllus gos sis ii lean sierravuodjinlohpi.  Romssa...

Beana­eaiggát váidon go beana snelkii olbmo ja nuppi beatnaga

Muhtin beanaeaiggát Deanus lea váidon go lea diktán beatnaga ruohttat luovos ja vahágahttán olbmo Finnmárkku politiijameašttir lea váidán 44-jáhkásaš...

– Gieldda boares suohtta­sat čuhcet mánáide boahtte­áiggis

Kárášjoga gielda lágidii gaskavahku ođđajagimánu 15. beaivvi álbmotčoahkkima Kárášjoga servodatviesus gos lei diehtojuohkin ja ságastallan gieldda ekonomalaš dili ja boahttevaš Kárášjoga birra.

Álgán hutkat mo organiseret duoji boahtte­áiggis 

Maŋŋebárgga deaivvadii  sámediggeráđđi Hans Ole Eira duojáriiguin organiserema álggahančoahkkimii. 2019 čavčča mearridii Sámedikki dievasčoahkkin áššis duoji organiserema birra ahte...

– Stáhta galgá stivret ambulánsa­girdiid

Jonas Gahr Støre (BB) lohpida stáhtalaš stivrejumi ambulánsagirdiin jus son šaddá stáhtaministtarin. Jonas Gahr Støre lea dán vahkku Romssas...

Influeansa ii njoamo šat nu beare­haga

Dán jagáš influeansanjoammudávda bisánii njoammumis birrasiid dán jagi nuppi vahku, maŋŋel go vuosttaš vahku lei alimus dásis. Álbmotdearvvašvuođainstituhtta vuordá liikká lasi olbmuid...
-Almmuhus-