-Almmuhus-
-Almmuhus-

Geasuhit mánáid sámástit olggobealde skuvllaid ja ruovttuid

Čakčaluomus gávnnadedje mánát Máddji-giellaleairras. Sii oahpásmuvve guđet guoibmáseaset ja praktihkalaš bargguid bokte dikšo maiddái gielaset.

GEAHČA GOVVAGALLERIIJA. 

– NSR geađgejuolgi

Berit Anne Gaup, Álttá Sámiid searvvis, oaččui 2016:ii NSR gutnibálkkašumi. Beaskka Niillas gohčodii su NSR geađgejuolgin. Geahča video!

Ohce lahppon bivdi mannan ija

Buođggáin lei okta bivdi lahppon ikte. Seaking, Rukses Ruossa, siviilasuodjalus ja norgga gádjunbeatnagat ožžo dieđu, ja ohcanakšuvdna álggahuvvui.

Máze beavdi guoros

Norgga Sámiid Riikasearvvi riikačoahkkimis Álttás lea čoahkkinlatnja spaggadievvá, earret Máze Sámi Searvvi beavdi, dat lea áibbas guoros.

Guovttis massiiga vuodjinkoarta alla leahtu dihte

Geaidnopolitiijat iske bearjadaga maŋŋelgaskabeaivvi leahtu riikkageainnu 93:s Máze lahkosis. Geainnus lea leahttorádji 90 km/d, muhto guokte biilavuoddji vujiiga nu alla leahtuin ahte massiiga vuodjinkoartta. –...
-Almmuhus-