-Almmuhus-
-Almmuhus-

Guollelihkku oaggungilvu

Deike sáhtát lasihit gova ja dieđuid guoli birra mainna searvvat gilvui. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhit daid. Mii almmuhit govaid avvir.no siiddus ja Ávvir báberaviissas.

Johan Áslat Oskal

Lea darvehan logenáre  hávgga daid beivviid, dán govas lea nubbi dain stuorániin, šattai oalle guhká váibadit ovdal oaččui fatnasii.

Sara Mariell Anti

Sara Mariell ja áhčči leigga guođohanvuorus Čorgašis, eallu guohtu johkagáttis,ja doppe gottiiga goappatge luosa gaskaijaáigge mannan ija.
-Almmuhus-