-Almmuhus-
-Almmuhus-

Oaggungilvu «Guollelihku» mánáide vuollel 18 jagi

Deike sáhtát lasihit gova ja dieđuid guoli birra mainna searvvat gilvui. Mii gáibidat gustovaš e-poastačujuhusa iskandihte lea go autenttalaš čujuhus, ja mii lohkat čállosiid ovdal go almmuhit daid. Mii almmuhit govaid avvir.no siiddus ja Ávvir báberaviissas.

Searvva ná: Lasit gova dáppe, ja deavdde buot dieđuid guoli ja oaggu Gilvoáigodat: 25.06.21- 15.08.21
 
-Almmuhus-