-Almmuhus-
KULTUVRAČalmmustahttet álgoálbmogiid Skábmagovat-festiválas

Čalmmustahttet álgoálbmogiid Skábmagovat-festiválas

-

-

Skábmagovat čájehit sámiid ja eará álgoálbmogiid filbma- ja tv-buvttadusaid, ja dán jagi fáddán lea diné álgoálbmot (navajo-álbmot).

Diné ja Burma (Myanmar) álbmogat muitalit muitalusaideaset Skábmagovat-filbmafestiválas. Dinét leat dahkan filmmaid jo guhkit áiggi, muhto Burmas easkka muhtun jagiid maŋŋel go soahtefámut álget geassádit. Festivála váldoguossin lea diné-bagadalli Blackhorse Lowe gii lea guhká filmmain bargan. Su filmmaid oaidnit dán jagi prográmmas ja nuorat bagadalliid buktagiid. Festiválii boahtá maid kachin-bagadalli Seng Mai Kinraw Burmas eret.

 

Sámi teáhter addá leavttu

Festivála rahpandoalut leat duorastaga Guovssahasteáhteris, ja Giron Sámi teáhter čájeha Reáktor čájálmasa Sajos kulturguovddážis maŋŋel rahpandoaluid. Bihttá čájeha movt Suoma čihččet atomfápmorusttet Anáris bávkkeha ja bidjá das ceavzán olbmuid suokkardallat stuorra gažaldagaid. Kenneth Hætta lea čállán čájálmasa ja dan lea bagadallan Anita Suikkari ja dat tekstejuvvo suomagillii.

 

Ráhkadan dokumentára oappás birra

Suvi West ođđa 70-minuhta dokumentárafilbma «Spárrooabbán» lea persovnnalaš filbma su oappás birra guhte lea válljen geainnu mii lea konservatiivva sámeservodagas tabu – ráhkisvuohta nuppi nissonii. Vástádusaid ja dohkkeheami ohcalettiin soai deaivvadeaba jávohisvuođa bávttiin, čállá Skábmagovat preassadieđáhusas.

 

Oanehisfilbma mii beaggá máilmmis

Prográmmas lea maid Amanda Kernell oanehisfilbma «Stoerre vaerie», vuosttaš sámi filbma mii lea válljejuvvon beakkán Sundance-festivála prográmmii USA:s. Golggotmánus filbma vuittii oanehisfilmmaid gilvvu ImagineNative-festiválas Kanada Torontos.

Filmmaid sáhttá geahččat Guovssahasteáhteris mii lea muohttagis huksejuvvon gos albmi doaibmá dahkkin. Eará filmmaid čájehanbáikkit leat Siidda ja kulturguovddáš Sajosa auditoriat. Skábmagovat – álgoálbmogiid filbmafestivála lágiduvvo Anáris ođđajagimánu 21.-25.2016.

-Almmuhus-