-Almmuhus-
OĐĐASAT«Čálestan dál» gilvvu njuolggadusat:

«Čálestan dál» gilvvu njuolggadusat:

-

-

Háliidivččet go searvá čállingilvui, muhto it dovdda njuolggadusaid? De berret lohkat viidáseappot:

Sámi lohkanguovddáš ja Ávvir lágidit fárrolaga čállingilvvu man ulbmil lea ovddidit sámegiela geavaheami. Gilvui sáhttet buohkat searvat.

Loga maid: Facebook čállosiin sáhtát vuoitit iPad:a

 

Njuolggadusat čállingilvui:

Čállingiella lea davvisámegiella.

 

Čállosiid hápmi: Čále du árgabeaivvi jurdagiid ja/dahje áiccuid dás ja dál. Ovdamearka dihte čále nugo lávet čállit sosiálamediai, dan maid háliidat muitalit dál.

Fuomáš eat dohkket oanádusaid nu mo LOL ja nu ain viidásat!

 

Ii leat šáŋŋer gáibádus, čále mo háliidat.

 

Čállingilvu lea buohkaide, mis leat 3 luohká:

Mánát vuollel 14 jagi,

Nuorat 15-20 jagi

Rávisolbmot 21 jagis bajás

 

Čállosis galget leat gaskal 5 ja 20 cealkaga.

Jus máŋggas servet ovttain čállosiin, de lea unnimus mearri ahte čállosis leat vihtta cealkaga guhtege olbmo nammii.

 

Čálus galgá sáddejuvvot e-poasta čujuhussii lohkanguovddas@samiskhs.no maŋemusat juovlamánu 11. beaivvi.

 

Čállosiid almmuheapmi:

Čállosiid oamasteaddjit leat čállit, gilvvu lágideaddjt ožžot almmuhit čállosiid gilvvu oktavuođas jus čálli addá lobi (Ávvira neahttasiiddus ja báberaviissas, Sámi lohkanguovddáža neahttasiiddus ja dáid seamma ásahusaid facebook siidduin).

Mii divvut čállinmeattáhusaid čállosiin ovdalgo almmuha daid.

Čálli sáhttá maiddái dáhttut ahte čálus almmuhuvvo čálli nama haga.

 

Vuorbádeapmi:

Mii válljet golbma buoremus čállosa guhtege ahkeluohkás.

Čállosat válljejuvvojit jury bokte, dan vuođul mo teaksta osiiguin ja ollislaččat nákce lohkkiide addit buriid vásáhusaid. Jurylahtut leat journalista Alice Balto (Ávvir), áŋgiris čálli ja bloggar Siri Gaski, ja Sámi lohkanguovddáža jođiheaddji Lisa Baal.

1. vuoitu guhtege luohkás lea neahttabreahtta, 2. ja 3. vuoittut leat girjevuoittut.

-Almmuhus-