-Almmuhus-
OĐĐASAT– Buorre go njuovahagas iske ášši

– Buorre go njuovahagas iske ášši

-

-

Norgga boazosápmelaččaid riikkasearvvi nubbinjođiheaddji Per John Anti lohká leat buorren go Finnmark Rein njuovahagas Guovdageainnus iske moaitámušaid ja njulgejit dili.

– Na dat han lea máilmmi buorre go iske dán ášši ja máksigohte olbmuide daid ruđaid maid galget máksit boasttuvuođa geažil, lohká Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvvi (NBR) nubbinjođiheaddji Per John Anti.

Go boazoeaiggádat moaitigohte Finnmark Rein boazonjuovahaga Guovdageainnus ahte sin gávpebohccuid njuovvandeattut eai doallan deaivása, de njuovahat iskagođii ášši ja gávnnahii ahte sii leat bargan boastut.

 

Loga maid: 20 000 bohcco vihkken vearrut

 

Ain luohttámuš

Anti ii loga su bealis unnit luohttámuš njuovahagaide dán dáhpáhusa geažil.

– Mun gal jáhkán sidjiide go ieža leat njulgen ášši. De mun goit luohttán. Dát čájeha ahte orru duođalaš fitnodat dat, lohká Anti.

Njuovahagaid logut, nu mo njuovvandeattut mannet njuolga boazodoalloeiseválddiide. Per John Anti oainnus dán dáhpáhusas eai galgga vuordit makkár ge váikkuhusaid Eanandoallodepartemeanttas.

 

 

-Almmuhus-