-Almmuhus-
KULTUVRABuorit guosselogut Hålogalándda Teáhteris

Buorit guosselogut Hålogalándda Teáhteris

-

-

2018:s ledje earenoamáš ollu guossit Hålogalándda Teáhteris. Gierdomátkečájálmasat geasuhedje maid eambbo olbmuid go dan maid ovdal leat dahkan. 2017:s fitne 8194 olbmo ja 2018:s 12 786.

Oktiibuot ledje 54 939 olbmo Hålogalándda Teáhteris 2018:s. Dat leat 628 eambbo go 2017:s. 

 – «Sykle i snøstorm» geasuhii 5074 olbmo diibmá, ja dat váikkuhii ge ollu dan guosselohkui. Ja nu go lei vurdon, de ledje oallugat 2018:s geahččame «Et juleeventyr», 8085 olbmo. Mis leat leamašan ollu miellagiddevaš čájálmasat ja geahččit leat váldán bures daid vuostá, lohká duhtavaš gávpe- ja diehtojuohkinhoavda Anika Mackenroth. 

 

Máŋggabealálaš prográmma

 – 2018 prográmma lea leamašan hui viiddis. Das ledje sihke stuora formáhtat, nu go «Twigs», «Nordens Paris» ja «Sykle i snøstorm», muhto maiddái smávit prošeavttat. Midjiide lea stuora sukseassa go olbmot liikojit min čájálmasaide. Buot deháleamos lea ahte sii bohtet ja ahte sis lea buorre vásáhus, lohká Mackenroth. 

 

Ránttot ja čielga oaivilat

Mackenroth lohká ahte mánát ja nuorat leat dehálaš ulbmiljoavkkut Hålogalándda Teáhterii.  

– Mánát leat ránttot ja sis leat čielga oaivilat jus eai leat duhtavaččat. Mis lea leamašan lihkku go leat bures deaivan iežamet mánáidčájálmasain, ja mii oaidnit ahte fertet dán jagi čájehit eambbo čájálmasaid maid 2018:s leat čájehan. 

– Dán jagi mii galgat gierdomátkái golmmain sukseassačájálmasain maid čájeheimmet 2018:s. Lohpidan ahte mii eat seastte daid buriid osiid, loahpaha Mackenroth.  

-Almmuhus-