-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATBuorit bohtosat sisafárrejeddjiin geat leat mielde oahpistanprográmmas Finnmárkku guovllus 

Buorit bohtosat sisafárrejeddjiin geat leat mielde oahpistanprográmmas Finnmárkku guovllus 

-

-

55 proseantta oasseválddiin geat gerge oahpistanprográmma 2019:s, manne njuolga bargui dahje oahpu váldit, čájehit lntegreren- ja máŋggabealatdirektoráhta  (IMDi) logut. Bohtosat fylkka- ja gielddadásis molsašuddet.

Oassi oasseválddiin, geat njuolga manne bargui dahje oahpu váldit, leat 52 proseantta Finnmárkku guovllus. Buoremus gielda bohtosiid dáfus lea Hámmárfeasta 62 proseanttain. 

– Dorvoohccit leat duođai áŋgiruššan ja gielddat leat bures láhčán dili nu ahte dát áŋgiruššan lea gánnáhan. Jus mii oččošeimmet gielddaid, main eai leat nu buori bohtosat, buoremusaid dássái, de livččii olu juo dahkkon. IMDi joatká barggusláhčit dili gielddaide ja fylkkaide vai ohppet nuppi nuppis, lohká IMDi direktevra Libe Rieber-Mohn.

-Almmuhus-