-Almmuhus-
OĐĐASATBuollin čáskaduvvon

Buollin čáskaduvvon

-

-

Muhtin seahkka dat lei buollán Knivsmed Strømeng visttis odne eahkes, buollin lea dál čáskaduvvon.

Kárášjoga márkanguovddážis lea muhtin fitnodatvisti buollán. Báikkis leat politiijat ja buollinčáskadeaddjit.

Knivsmed Strømeng ođđa visttis Kárášjoga márkanis dat lei buollán. Kárášjoga politiijabálvá Jens Eriksen muitala visttis leamaš smávva buollima mii dál lea časkaduvvon.

– Vistti siste lea muhtin seahkka leamaš buollán, jáhkkimis iešalddis, muitala Eriksen. Politiijat eai várot buollima leat rihkusáššin.

Buollin fuomášuvvui jođánit, nu nagodedje buollinčáskadeaddjit jođánit jáddadit dola. Politiijat eai loga diehtit mat dan seahka siste ledje go buollái.

– Dolla lea čáskaduvvon ja seahka leat dolvon olggos, dadjá Eriksen.

 

-Almmuhus-