-Almmuhus-
KULTUVRABovdejit seminárii

Bovdejit seminárii

-

-

Árbediehto-semináras jerro sáhttá go báikkálaš olbmuid árbediehtu leat mielde álbmotmehciid hálddašeamis.

Árbediehto-prošeakta Sámi allaskuvllas, Várjjat boazosámesearvi ja Unjárgga Sámiid Searvi lágidit seminárii árbevirolaš máhtu ja álbmotmehciid hálddašeami birra mánnodaga 9.3 Várjjat Sámi Museas, Vuonnabađas. Báikkálaš olbmuin ja sis geat leat sámi luondduvuđot ealáhusain, lea dárkilis ja systemáhtalaš máhttu, ja semináras jearrat sáhttá go dát máhttovuođđu leat mielde álbmotmehciid hálddašeamis.

 

Ovdamearkkat eará guovlluin

Semináras beassat gullat ovdamearkkaid movt álbmotmeahcit Davvi-Norggas, Davvi-Ruoŧas, Ruoššas ja Mongolias hálddašuvvojit.

 – Earenomáš miellagiddevaš šaddá gullat vásáhusaid Laponia álbmotmeahcis, gos sámiid ja báikkálaš olbmuid árbevirolaš máhttu lea vuođđun hálddašit guovllu, dadjá Rávdná Biret Márjá Eira Árbediehto-prošeavttas.

 

Sávvet báikkáláš olbmuid boahtit

Lágideaddjit sávvet ahte báikkálaš olbmot bohtet juogadit iežaset oainnuid ja vásáhusaid Várnjárgga álbmotmehciin, ja bovdejit dan oktavuođas báikkálaš olbmuid ja eará berošteddjiid searvat seminárii.

Seminára lea maiddái oassin Árbediehto-oahpus Sámi allaskuvllas, mas studeanttat galget oahppat árbevirolaš máhtu teorehtalaš lahkonemiide, dokumenterenvugiide ja movt árbevirolaš máhttu sáhttá leat vuođđun luondduhálddašeamis davviguovlluin.

-Almmuhus-