-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASATBovde­jit girkui boahtit ságas­tallat ieš­sorbmeme birra 

Bovde­jit girkui boahtit ságas­tallat ieš­sorbmeme birra 

-

-

Čakčamánu 10. beaivi lea iešsorbmema eastadeami máilmmibeaivvi. Guovdageainnu girku lea rabas buohkaide, ja dohko lea vejolaš vuolgit.

Máilmmis jápmet eambbosat iešsorbmemii go goddimis ja soađis. Iešsoardin lea dábáleamos jápminsivva nuorra rávisolbmuide, ja dáhpáhuvvá miehtá máilmmi.

Máilmmi dearvvašvuođaorganisašuvdna (WHO) ávžžuha olbmuid searvat eastanbargguide ja ovttasbargat vai logut njidjet – go iešsorbmeneastadeamis lea ávki. 

Jan Høifødt, Guovdageainnu suohkana sadjásaš báhppa, muitala Ávvirii ahte diibmá ledje 39 olbmo geat eai nagodan eallit lossamielain šat. Son lasiha vel ahte lohku lea lassánan. 

Høifødt lohká maid ahte iešsorbmen ii čuoza dušše lagamus bearrašii, muhto čuohcá skihpáriidda, sohkii ja servodahkii muđui.

Son muitala ahte lávvordaga lea rabas girku ja buohkat leat buresboahtimat dohko. Girkus leat deaivvadeamit ja prográmma mii oahpaha olbmuid mii iešsorbmen lea, ja mo olmmoš sáhttá mielde eastadeamis.

#MittLys 

«Leve» organisašuvdna lea eaktodáhtolaččaide, ja lea oapmahaččaide. «Leve» organisašuvdna leat eastadanbargguid bokte unnideame iešsorbmenloguid.

«Leve» organisašuvnna neahttasiiddus čállet ahte Norggas lea beare alla iešsorbmenlohku, ja mii dárbbašit servvodatberoštumi vai iešsorbmen galgá vuoruhuvvot politihkkáriin maid.

– Buohkat geat háliidit doarjut dán dehálaš barggu, sáhttet cahkkehit gintaliid máilmmibeaivvis. Fáddágilkoriid maid sáhttá bidjat lea #MittLys ja #WorldSuicidePreventionDay, jus sosiála mediaid bokte áigu juohkit govaid. Mii cahkkehit gintaliid buohkaid ovddas geat jápme iešsorbmemii mannan jagi, mii cahkkehit gintaliid sidjiide geat leat massán muhtima iešsorbmemii, mii cahkkehit gintaliid sidjiide geat rahčet lossamielain ja mii cahkkehit gintaliid midjiide servodahkii, muitala Høifødt. 

-Almmuhus-