-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT Bovdehus searvat eamiálbmogiid giellajagi 2019 ja giellavahku doaimmaide

Bovdehus searvat eamiálbmogiid giellajagi 2019 ja giellavahku doaimmaide

-

-

Ovttastuvvon Našuvnnat (ON) leat mearridan ahte 2019 lea eamiálbmotgielaid jahki. Ulbmil eamiálbmotgielaid jagiin lea earret eará nannet, ávvudit ja čalmmustahttit eamiálbmotgielaid. Sámediggi lea dás mielde ja bovde eará sámi ásahusaid searvat giella­jahkái ja čalmmustahttit min iežamet eamiálbmotgielaid.

Don/dii sáhttibehtet searvat eamiálbmotgielaid jahkái dáinna lágiin:

• Ráhkadit ja lágidit doaluid mat gusket eamiálbmotgielaide ­dahje fáttáide. Nu go ovdamearkka dihte festiválat, seminárat, logaldallamat, konsearttat, konferáns­sat, kurssat ja nu ain viidáset. Fáddán sáhttá leat earet eará duodji, giella, musihkka, eamiálbmogiid ealáhusat jna. Ulbmil lea bidjat eamiálbmotgielaid ­oidnosii.

• Juohkit dieđuid eamiálbmot­gillii.

• Šaddat ovttasbargoguoibmin UNESCO ruovttusiiddu bokte: https://en.iyil2019.org/

• Go leat šaddan ovttasbargo­guoibmin UNESCO siiddus, de sáhtát registreret doaluid mat gusket eamiálbmot fáttáide ja gielaide. Dieđuid doaluid birra ferte čállit eaŋgalasgillii, go dát lea globála vuolggaheapmi ja guoská olles máilbmái.

– Mii ávžžuhat buot sámi ásahusaid sihke čalmmustahttit eamiálbmotgielaid ja lágidit doaim­maid ja doaluid guoskevaš eamiálbmotgielaide ja fáttáide, dadjá sámediggepresideanta Aili Keskitalo bovdehusas máid Sámediggi lea almmuhan.

 

Sámediggi lea maid álggahan sámi giellavahkku mii lea 21.-27. beaivvi golggotmánus.

Ulbmil dáinna vahkkuin lea ahte sámegielat oidnojit ja gullojit olles ­servodagas, báikkálaččat, nationálalaččat ja maiddái olles Sámis. ­

Suoma Sámediggi lea maiddái ­álggahan dákkár doaimma ­Suomas, ja leat maid ávžžuheamen Suoma bealde searvat mielde giella­vahkkui.

– Sámi aktevrrat ja ásahusat leat dehálaš ovttasbargoguoimmit Sámediggái, dasgo dii lehpet ­mielde nannemen ja ovdánahttimen sámegielaid. Danne bovde ge Sámediggi sihke almmolaš ja priváhta ásahusaid ja aktevrraid leat mielde čalmmustahttit sámegielaid sin doaimmaid ja aktivitehtaid čađa. Min váldo oaidnu lea ahte dárogiella ja sámegielat leat dásseárvosaš gielat ja mii ­sávvat ahte buohkat leat mielde čalmmustahttimen sámegielaid iešguđetge ládje, lágidit doaluid nu go ovdamearkka dihte semináraid, logaldallamiid, konsearttaid, kurssaid ja nu ain, gos fáddá lea giella.

 

Sámediggi čállá bovdehusas, ahte giela sáhttá čalmmustahttit earet eará musihka, duoji ja dáidaga čađa.

Sámegielat oidnojit ja gullojit unnán almmolaš báikkiin, earet eará medias, muhto maiddái beaivválaš eallimis.

– Mii háliidat rievdadit dán ja bovdet din leat mielde čalmmustahttimen sámegielaid giellavahkkus. Mii sávvat eambbo ­diehtojuohkima sámegillii, eambbo galbbaid sámegillii, ja ahte sámegiella oidnogoahtá boradanbáikkiin ja vaikko vel mielke­báhkain. Dákkár doaimmaid ­bokte lea vejolaš čalmmustahttit giela.

 

Sámedikki bealis sávvet ahte nu ollugat go vejolaš servet sihke eamiálbmotgielaid jahkái ja ­giellavahkkui iežaska doaluin muhto maiddái aktivitehtaid čađa gos ulbmil lea sámegielaid dahje eará eamiálbmotgielaid čalmmus­tahttit.

- Advertisement -
-Almmuhus-