-Almmuhus-
OĐĐASATBovde mállásiidda

Bovde mállásiidda

-

-

Beaivvášfeasta Guovdageainnus okto olbmuide.

Guovdageaidnulaš, Ellen Solheim, lea juo olu jagiid málestan ja bovden okto olbmuid deaivvadit.

Bearjadaga son málestii bohccobierggu, njuokčamiid, ja lei márfon. Dohko son bovdii olbmuid boahtit návddašit.

– Márfemális ii leat eara oktii jagis, ja dat lea oba oavdu, lohká son.

 

Olu biebmu

Biepmu leat ordnen nu olu ahte juollu vaikke man gallásii.

– Olbmot čohkkájit beare olu akto ruovttus. Mun háliidan illodahttit sin mállásiiguin, gos deaivvadit, hupmat ja borrat, lohká Solheim.

– In leat akto dáid stellen, mus leat veahkit, muitala son.

Ávvir lea báikkis, de lea ge Guovdageaidnulaš Unni Hætta, gii viegada das ja kohkke daid mállásiid.

 

-Almmuhus-