-Almmuhus-
OĐĐASATBotken šiehtadallamiid

Botken šiehtadallamiid

-

-

Šiehtadallamat mánáidgárddiid bargoáiggišiehtadusa birra leat bisánan.

Bargiidorganisašuvdna Oahpahuslihttu lea bissehan šiehtadallamiid suohkaniid servviin KS:in.

Organisašuvdna cuiggoda go mánáidgárddiid ja mánáidgárdeoahpaheddjiid ovddasvástádus lea lassánan, seammás go oahpaheddjiid plánenáigi, ja áigi ovda- ja maŋŋebargguide ii leat rievdan.

Sii oaivvildit ahte dat váikkuha mánáid, ja erenoamážit mánáid geain leat erenoamáš dárbbut.

Oahpahuslihttu lea gáibidan šiehtadallamiin eanet áiggi juohke áidna mánnái.

 

Guovddáš lávdegoddi meannuda

KS čujuha fas ahte ráđđehus lea mearridan ahte ođđa pedagodanorbma doaibmagoahtá borgemánu 1. beaivvi rájes. Dat mearkkaša ahte galget eanet mánáidgárdeoahpaheaddjit virgáduvvot boahtte mánáidgárdejagi.

Šiehtadallamat bargoáiggi birra álge juovlamánu 8. beaivvi. KS háliidii joatkit seamma šiehtadusain, muhto Oahpahuslihtu mielas ii leat dat doarvái buorre.

Dál galgá guovddáš lávdegoddi meannudit šiehtadusa.

(©NTB)

-Almmuhus-