-Almmuhus-
-Almmuhus-
OĐĐASAT– Bohtet sámástit Áltái

– Bohtet sámástit Áltái

-

-

Ođđa eaktodáhtolaš joavku Álttás áigu ealáskahttit sámevuođa Álttás ja sii bovdejit buohkaid sin doaluide. – Bohtet sámástit Álttás, dadjá studeanta ja stivramielláhttu Ulrikke Hornæs Herving. 

Stivra doaibmagođii ođđajagemánus go váillahedje fálaldaga gos sáhttet deaivvadit eará sámiiguin Álttás, ja gos sáhttá oahppat sámegiela. Ulrikke muitala ahte son háliida oahppat ja oahpásnuvvat eará sámiiguin dáppe Álttás ja danin son lea mielde lágideame daid doaluid. Vuosttaš deaivvadeapmi lea dán vahku duorastaga eahkedis City Scenes.

– Bohtet sámástit Álttás dál  ja oahpásnuvvat eará sámiiguin Álttás, dadjá stivralahttu Ulrikke. 

Doalut plánejuvvon

Stivrajoavkkus leat sihke studeanttat, joatkkaskuvlaoahppit ja oahpaheaddjit Inger Anne Gaup, Kaja Francesca Storvik ja Klemet Anders Sara. Sii áŋgiruššet ođđa deaivvadanbáikkiin Álttás ja leat pláneme lágidit doaluid oktii mánus.

– Álttas eai gávdno deivvadanbáikkit  ja giellaarenat, ja olusat váillhit daid.  Mii sámit leat sosiálá olbmot ja dárbbašit deivvadit ja sámástit. Lea maid hui ávkin olbmuide geat leat oahppame sámegiela ahte besset gullat sámegiela ja sámástit, muitala Inger Anne. 

Heive buohkaide

Sii geardduhit ahte dat lea giellaarena ja ahte deaivvadanbáiki lea buohkaide, sihke easkaálgiide, sidjiide geat háliidit oahppat giela ja maid nuoraide, rávesolbmuide ja bearrašiida.

– Galget sierrálagan gieladoaibmabijut mat heivejit buohkaide geain leat beroštupmi. Mii áigut maid jearrat olbmuin makkár doibmabijuid sii háliidit. Nu go giđđat ja geasset, de sáhtášii vázzit váris, guolástit ja dolastit vai mii deivvadit ja oahpásnuvvat, čilge stivrajoavku. 

Čakčadoaimmat

Sis lea plána joatkit doaimmain čakčat go bohtet ođđa studeanttat Álttá gávpogii, vai oahpásnuvvet sámi birrasiin. Stivrajoavku sávvá maid ovttasbargat earret eará Álttá suohkaniin, mii lea šaddan sámi hálddašansuohkanin, ja eará servviiguin Álttás. 

– Mii sávvat ovttasbargat eará servviiguin ja ahte Álttá olbmot bohtet min deivvademiide sámástit, dadjá Inger Anne Gaup. 

-Almmuhus-