-Almmuhus-
OĐĐASATBohtet alla leahtuin ovddal

Bohtet alla leahtuin ovddal

-

-

Dán vahkku ja boahtte vahkku sáhttet alitčuovggat sihke oidnot ja gullot ollu johtolagas. 

Dán vahkku galget heahteveagat Nuorta-Finnmárkkus hárjehallat jođánit vuodjit johtolagas. Hárjehallamis adnojit sihke buollinčáskadanbiillat ja persuvdnabiillat. 

Boahtte vahkku galgá seamma hárjehallan čađahuvvot Oarje-Finnmárkkus, dieđihit politiijat iežaset politiijaloggas.

-Almmuhus-