-Almmuhus-
-Almmuhus-
GUOIMMUHEAPMI Boahtte vahkku horoskopa

Boahtte vahkku horoskopa

-

-

This image has an empty alt attribute


FIERCA 21/3-19/4

Álgovahkkus dus lea rievttes miellaguoddu. Dus lea buorre dovdu das ahte leat váldán rievttes mearrádusaid. Soaittát ruovttus bargat. Dat manná bures, vaikke karriearadilli lea njoahci. Vahkkoloahpas sáhttá dáhpáhuvvat juoga mii váikkuha du bearrašii. Sáhttá leat du mánáid dahje váhnemiid birra sáhka, sii berrejit bissut ruovttus ja váldit gulul.

Dán vahkku sátni: Manná bures!

This image has an empty alt attribute

VUOKSÁ

20/4-21/5

Vahkku álggus sáhtát doalahit iežat plána, ja it ge diktit ovttage váidudit iežat movtta. Lea buorrin alccet jus válddát álgaga barggus. Šaddá hušša. Muitte guovdilastit  buori gulahallama vahkkoloahpa. Dárkkis detáljaid, ja lea ge sivvat. Ránnjágottis sáhttá šaddat dramatihkka.

Dán vahkku sátni: Buorit sánit!

This image has an empty alt attribute

JUMEŽAT

21/5-21/6

Álggus vahkku lea gulahallan guovddážis. Šiehtadallamat ja digaštallamat leat dutnje buorrin. Persovnnalaš dásis dus leat ollu suohttasat eallimis. Vahkkoloahpas fuobmát ođđa áššiid ruhtadili birra, muhto ale doama mearridit maide. Jurdil bures. Jeara ráđi jus leat eahpesihkar.

Dán vahkku sátni:

Ovdáneapmi!

This image has an empty alt attribute; its file name is image.gif
This image has an empty alt attribute

REABBÁ

22/6-22/7

Dán áigodagas váikkuhat ieš iežat dili eanet. It leat earáin nu sorjavaš. Vahkkoloahpa lea beaivvášsevnnjodeapmi Reabbá nástegovas. Don hutkkat ođđa fuomášumiid iežat ruhtadili ektui. Muitte vuoiŋŋastit, go beaivvášsevnnjodeami oktavuođas sáhttá šaddat streassa.

Dán vahkku sátni: Ođđa geainnut!

This image has an empty alt attribute

LEDJON

23/7-22/8

Álgovahkkus manná nu go háliidat. Digaštalat bures, go du jierbmi bargá jođánit. Vahkkoloahpas berret leat várrogas váldimis dehálaš mearrádusaid. Lea buoret vuordit ja oaidnit. Sotnabeaivvi lea beaivvášsevnnjodeapmi, ja dát čuohcá dutnje persovnnalaččat, dan dihte go beaivváš lea du láidejeaddji násti. Birget bures.

Dán vahkku sátni: Ođastus!

This image has an empty alt attribute

BUHTISNIEIDA

23/8-22/9

Barggus hušat, vaikko sáhttet maŋŋoneamit šaddat. Jus leat váiban, de lea buoremus oađđit albma ládje ihkku. Gulahalat olgoriikkain olu, ja dán gulahallamis lea maid sáhka du ruhtadilis. Vahkkoloahpas soaittát gullat ahte du olbmaid gaskkas lea dramatihkka. Ale seahkan dasa, jus dát ii guoska dutnje.

Dán vahkku sátni: Gierdevašvuohta!

This image has an empty alt attribute

VIEHKAT

23/9-22/10

Vuoiŋŋas ja váldde gulul álggus vahkku, ja vuorut iežatdikšuma. Maŋŋel soaittát gullat buriid ođđasiid muhtin lagas olbmos, dahje bargoustibis. Vahkkoloahpas soaittát gullat ahte bargoeallimis šaddet rievdadusat. Dát sáhttá váikkuhit juogo hovdii dahje muhtin váhnenolbmui. Du dihtorreaiddut soitet boatkanaddat.

Dán vahkku sátni: Muddemat!

This image has an empty alt attribute

SKORPIUVDNA

23/10-21/11

Olmmáivuođat ja du fierpmádat, leat dehálaččat ođđa álgagiidda álgovahkkus. It berre goitge hobehit dihto prošeavtta. Vuordde, ja divtte mannat nu go manná. Vahkkoloahpa lea buorre geahččalit oaidnit áššiid ođđa čalmmiiguin. Jus leat studeanta, de soaittát gullat ahte oahppoortnet rievdá. Bargoeallimis maid sáhttet šaddat rievdadusat.

Dán vahkku sátni: Hirpmastus!

.

This image has an empty alt attribute

BÁHČČI

22/11-21/12

Leat ain áigodagas mas guovdilasttát romantihka ja sosiálalaš oktavuođaid. Dieđusge oaččut veahá suohtastallat ja irggástallat. Luohte alccet. Vahkkoloahpa soaittát gullat ahte oskkoldatlaš searvvis masa liikot, lea dramatihkka. Muhtin gurufiguvra sáhttá fuomášuvvot. Du ráhkis soaitá šaddat muktit iežas ruhtadili.

Dán vahkku sátni: Albmadeapmi!

This image has an empty alt attribute

BÁKTEBOHKKÁ

22/12-19/1

Álgovahkkus leat hutkái. Jus barggus evttohat rievdadusaid, dat lihkostuvvet. Jus váibbat, muitte doarvái vuoiŋŋastit. Vahkkoloahpa soaitá du guoibmi vásihit juoidá mii váikkuha dutnuide bárran. Sáhttá leat sáhka ruhtadilis, dahje eará oktasaš áššis. Ale jierásnuva, ja doarjjo su.

Dán vahkku sátni: Jurddašit ođđasa!

This image has an empty alt attribute

ČÁHCEOLMMÁI

20/1-18/2

Álggus vahkku leat fuobmán ođđa treandda bargoeallimis. Leat áŋgir. Dál lea maid áigi go suohtastalat ja naffát mánáiguin ovttas. Juogo iežat mánáiguin, dahje earáid. Vahkkoloahpa soaittát digaštallat iežat guimmiin, ja dát sáhttá dagahit hástalusaid dunno gaskavuhtii. Lea ge olmmošaddjái, de manná bures.

Dán vahkku sátni: Álggaheapmi!

This image has an empty alt attribute

GUOLIT

19/2-20/3

Dán vahkku joatkkát guovdilasttimis čálggu ja siskkáldas árvvuid. Návddašat geasi, vaikko lea hušša. Lagabui vahkkoloahpa sáhttet bargoeallimis šaddat rievdadusat. Manná bures, divtte beare mannat nu mo manná. Du mánát sáhttet vásihit juoidá mii dagaha ahte meroštallagohtet iežaset ođđasis, dat šaddá dearvvašlaš proseassan.

Dán vahkku sátni: Ođđa mokta!

Horoskopa ráhkadan: Tore Lomsdalen www.astrolom.no


-Almmuhus-