-Almmuhus-
GUOIMMUHEAPMI Boahtte vahkku horoskohpa

Boahtte vahkku horoskohpa

-

-

Dás logat maid min nástegovvadulkojeaddji einnosta boahtte vahkku birra.

FIERCA

21/3-19/4

Dál lea áigi geahčestit dobbelii. Ale guora dušše luottaid mat leat juo vázzon – vácce dan guvlui gosa dus lea miella.

Oažžu álkit dadjat: Boahtteáigi lea boahtán. Du bargu lea dohppet dan. Jus váccát lummasgieđaid, de rohtte daid eret ja dohppe dan mii lea du olámuttos.

Bargga áinnas eará ládje go ovdal leat bargan.

Ođđa áigi han gáibida ođđa vugiid.
 

 

VUOKSÁ

20/4-21/5

Leage várrogas. Ale duolmma iežat luottaid.

Geardduhit ovttatládje da seamma ii ovddit du.

Ale vikka olgguldas áššiid suokkardit, muhto daid mat leat guhkkeleappos ja čiekŋaleappos.

Dat maid don dál válljet sáhttá dagahit stuora vejolašvuođaid boahtteáiggis, dahje don bisánat dasa go ii leat šat ovdáneapmi.

Ráhkisvuohta lea ávnnas man galggat geavahit go áiggut hukse šalddi vássán áiggis boahtteáigái.

 

JUMEŽAT

21/5-21/6

Čuovo fal iežat gamuid, muhto leage sihkar ahte dat maid čuovut, lea du gapmu.

Dál lea vuogas vahkku hárjehallat dovdat erohusa gamus ja jurdagis mii deaivá ilbmat juste dál.

Dat jurdda boahtá dutnje olgguldasat ja lea impulsa.

Gapmu vuolgá dus siskkáldasat ja lea diehtu mii dus alddát boahtá.

Dus lea dál hui addevaš vahkku.

 

REABBÁ

22/6-22/7

Boahtteáigi ii leat juoga man dušše gávnnat, muhto juoga man din hukset.

Ale oza nieguid. Ale vikka eallit earáid vuordámušaid mielde.

Hukse iežat duohtavuođa, ja dohppe vejolašvuođaid mat dus leat.

Niegut leat dakkárat maid sáhtát duohtan dahkat bargguid ja dáhtolašvuođa bokte.

Iskka plánaid dárkilit, muhto ale divtte dasa bisánit. Áigi lea boahtán dadjat «juo» ja bargagoahtit.
 

 

LEDJON

23/7-22/8

Guora eará bálgáid. Neavtte eará rolla.

Lávke lávddis eret ja váldde hovdenbarggu.

Jus galggat gávdnat vástádusa ja oažžut maidege dahkkot, de fertet stoahkat vejolašvuođaiguin ja jurdagiiguin.

Jus dušše duohtavuohta lea, de dáhpáhuvvá unnán.

Jus dušše leaika lea, de šaddá dušše leaika.

Stoahkama galggat duođas váldit, ja gávnna ilu dánsumiin mainna fas gávnnat iežat buoremus beali.

 

 

BUHTISNIEIDA

23/8-22/9

Don gávnnat buot maid dárbbahat go ozat eará sajis.

Jus ozat juoidá man it dieđe mii lea, de oza báikkis gos it dieđe maid gávnnat.

Dus leat vejolašvuođat ipmirdit juoidá ođđasa, muhto álggos fertet luoitit visot mii lea boaris.

Ii leat dárbu mannat eará sadjái rievdadit eallima.

It dárbbat eará go rievdadit iežat perspektiivva ja oainnuid.
 

 

 

VIEHKAT

23/9-22/10

Dál lea vuogas alddát jearrat duođalaš áššiid.

Jus háliidat rievdadit maidege, de fertet mannat čiekŋaleappot, iskat iežat siskkáldasat, ja čoavdit ruvddiid mat dollet du gitta.

Don fertet ođđa vugiin láhttet. Dan lea oalle álki – álggos ipmirdat don juoidá ođđasa, de praktihkalaččat barggat dan.

Dat sáhttá šaddat hui miellagiddevažžan.

 

 

SKORPIUVDNA

23/10-21/11

Jus háliidat deaivvadit ođđa ja gelddolaš olbmuiguin, de fertet iežat láhttema álggos árvvoštallat.

Jus lea miella leahkit ráfis, de fertet ieš dan ordnet.

Fertet oainnat árvvoštallat makkár don ieš leat ja movt don geavahat iežat návccaid, ja de rievdadit dan maid sáhtát.

Jus háliidat leat nu movt dán rádjái leat leamašan, de ii leat go joatkit nu movt ovdal iige rievdadit maidege.

 

 

BÁHČČI

22/11-21/12

Dál lea áigi ohcat coggat čiŋaid ja vuolgit olgomáilbmái.

Várut fal ahte it duolmma earáid julggiid geaiguin dánsestalat eallima dánssa.

De beasat bargat juste dan maid háliidat.

Gárvve fal diliid main hárddát ja hástalat earáid!

Friddjavuohta sáhttá leat doahttalit earáid áigumušaid vai it sorro váivves dillái.
 

 

 

 

BÁKTEBOHKKÁ

22/12-19/1

Masa dus lea dál miella? Dat maid eará gohčodit friddjavuohtan ja vejolašvuohtan, ii soaitte dutnje friddjavuohta?

Jus liikot struktuvrii ja čorgatvuhtii, de lea ordnejupmi ja dárkilvuohta mii lea du friddjavuohta.

Jus dat ahte čađahit barggu lea du friddjavuohta, de daga áinnas dan.

Juoga mii du illudahttá duhtada lea dahkat juste dan mii du mielas heive dutnje buoremusat.

 

ČÁHCEOLMMÁI

20/1-18/2

Jus dovddat ahte it oro oažžume doarvái vejolašvuođaid, de geahčes iežat siskkáldasat.

Dat mii hehtte du oaidninviidodaga, leat don ieš. It don leat čađačuovgi eaige de earát oainne du siskkáldas jurdagiid.

Geahča gosa don háliidat, ja leage dáhtolaš dahkat dan mii lea dárbbašlaš vai joavddat dohko.

Buorrevuohta earáide lea buorre veahkkeneavvu.

Muitte fal Askeladdena ja su buriid vehkiid máidnasa.
 

 

GUOLIT

19/2-20/3

Jurdil ovdal go dajat maidege.

Ale divtte njalmmii muitalit buot mii du váimmus lea. Iskka dilálašvuođa ovdal go cealkkát maidege.

Lea buoret jurdilit ovdal go dadjá iige dadjat ovdal go jurdila.

Jus ipmirdat ahte dat maid dajat, sáhttá čuohcat earáide, de soaittát árvvoštallat dilálašvuođa eará ládje.

Ii leat álo deháleamos dat maid dajat, muhto ahte ipmirduvvo nu ahte lea ávkin ja illun sutnje gii guldala.

- Advertisement -
-Almmuhus-